Средната лихва по жилищните кредити в лева е паднала под 3,15% към края на първата половина на годината. От началото на 2019 година насам тя е намаляла с 16 процентни пункта от 3,28% през януари до 3,12% в края на юни, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

За сравнение към края на първото тримесечие на предходната 2018 година средната лихва по заемите за нов дом е на ниво от 3,42%. Средния годишен процент на разходите (ГПР) по тях е на ниво от 3,48% за разглеждания период при такова от 3,98% към юни миналата година.

При жилищните кредити в евро средната лихва е на равнище от 3,43% при такава от 3,87% за същия период на 2018 година, а ГПР е 3,79%.

Лихвите по потребителските кредити също продължават да растат надолу до 8,04% за тези в лева за юни месец. Тези в евро на на ниво от 3,65%.

Снимка 435663

Доходността на депозитите остава исторически ниска, като при влоговете на домакинствата в лева тя намалява с 0,03 процентни пункта до 0,15% за първото шестмесечие на тази година в сравнение с предходната. При тези в евро равнището е от 0,16%.

Средната лихва по овърнайт депозитите в левове и в евро е на равнище от 0,02%.