През предходните месеци продължава ръста на ипотечното кредитиране в САЩ, като основната причина за увеличения интерес са ниските лихви отчитат експертите от parite.bg и vsichki-krediti.com.

Анализаторите отчитат, че именно жилищните кредити са основната причина за общия ръст в кредитирането.

С увеличението от предишните месеци американския ипотечен пазар достига исторически връх на ипотечния пазар с експозиция от близо десет трилиона долара на всички жилищни ипотеки.Освен при новите ипотеки се отчита и значителен ръст при рефинансирането, като тук се наблюдава отново най-висока стойност от 2003 година насам.

Друго интересно наблюдение е, че за разлика от 2008 и 2009 г., в момента кредитоискателите имат значително по-висок кредитен рейтинг, макар и общата сума на задълженията да е нараснала задължително от финансовата криза до сега.Въпреки ефектите от пандемията, ръст беше не само при ипотечните кредити, но и при лизингите на автомобили.

Общата сума на кредитите на американските граждани има нов исторически връх с прескачането на границата от четиринадесет трилиона долара.

Разбира се, качеството на кредитните портфейли беше засегнато от Ковид-19 в началото на миналата година, но с прилагане на одобрените мерките за разсрочване на задълженията се постига цялостно намаление на необслужваните заеми и заедно с понижението на лихвите беше постигнат тласък на развитието в кредитирането.

От данните става ясно, че икономическите мерки на правителството са насочени основно към запазване и стимулиране на потребителското търсене и инвестициите, както и на развитие на ипотечния пазар, като основен двигател на развитието в икономиката. Търсения ефект е да се компенсират негативните ефекти на пандемията и да се даде нов тласък на икономическото развитие.