Колекторските фирми, развиващи дейност у нас, ще трябва да имат капитал от поне 500 000 лева. Това е едно от основните изисквания към тези фирми, което е залегнало в приетия днес на заседанието на Министерски съвет проект на Закон за колекторските фирми. Това съобщи днес след правителственото заседание вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова, чието министерство е вносител на законопроекта.

Нинова отбеляза основните аспекти на законопроекта, който се очаква скоро да бъде разгледан и приет от Народното събрание.

Колекторските фирми ще трябва да имат застраховка професионална отговорност, за да може ако нанесат щета или вреда на някого, то тя да бъде покрита от застраховката.

Фирмите, събиращи просрочени задължения, ще са длъжни преди да пристъпят към каквото и да е действие, да уведомят длъжника и да го поканят да изпълни доброволно финансовото си задължение.

Но от друга страна, длъжникът има право да оспори търсеното задължение.

Представителите на колекторски фирми не трябва да звънят по телефона и да упражняват натиск и каквато и да е интервенция върху съответните хора в интервала от време от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта, както и в почивни и в празнични дни. Между отделните позвънявания трябва да има интервал от поне два дни.

Вече ще е забранено облепване на обществени места (домове, блокове) на бележки с информация за задълженията.

И най-важното, колекторите нямат право да искат по-голяма сума от тази, която е в първоначалното задължение, т.е. нямат право да начисляват множество такси и комисионни, които събират за себе си и с което един дълг например от 50 лв., достига 500 лева.

Ще се плаща само основното задължение и единствено лихвите за забавяне, които са законната лихва.

Новият закон предвижда при неизпълнение на посочените задължения, на колекторските фирми да се налагат сериозни глоби. За физически лица глобата е от 5 000 до 15 000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци - от 10 хил. до 50 хил. лева.