Потребителските цени в еврозоната и целия Европейски съюз през октомври са нараснали с 2,2% в годишно изражение. В сравнение с предходния месец показателят показва ръст от 0,2%, показват окончателните данни на Eurostat.

Месец по-рано инфлацията отчете ръст от 2,1%. А целевата стойност на показателя на Европейската централна банка е малко под 2 на сто.

Без отчитането на такива волатилни фактори като цената на енергоносителите, храните и алкохола (индекс CPI Core), потребителските цени през октомври са се покачил с 1,1% на годишна база. Предходните два месеца показателят отмете ръст от 0,9%

Стойността на енергоносителите е подскочила с нови 10,7% на годишна база, след ръста им от 9,5% през септември.

Хранителните продукти, алкохола и тютюневите изделия са по поскъпнали с 2,2% в сравнение с ръста им от 2,6% месец по-рано.

Цените на услугите са нараснали с 1,5% за година, след като се повишиха с 1,3% през предходните октомври дава месеца.

Годишна инфлация през октомври в страните от ЕС

Снимка 389859

Източник: Евростат

Сред страните от ЕС най-ниска инфлация през октомври е регистрирана в Дания (0,7%), Португалия (0,8%) и Ирландия (1,1%).

Най-голям ръст на цените е отчетен в Естония (4,5%), Румъния (4,2%) и Унгария (3,9%).

Годишната инфлация се ускори до 3,7 на сто

Годишната инфлация се ускори до 3,7 на сто

От началото на годината цените са се покачили с 2,8%, отчита НСИ

България е на четвърта позиция по най-висока инфлация сред държавите от Европейския съюз с годишен ръст на цените от 3,6 на сто.

Инфлацията в Германия, най-голямата европейска икономика, през октомври се ускорява до 2,4% от 2,2 на сто през септември. Ръстът на потребителските цени във Франция и Испания остава на равнището на предишния месец - съответно 2,5% и 2,3%.