Цените на природния газ в Европа се понижиха напоследък до най-ниското си ниво от септември 2021 г. и паднаха дори под 600 долара за 1000 кубически метра (около 600 долара за мегаватчас) на 17 януари, след което отново леко започнаха да се покачват, обяснява за "Известия" Ярослав Островски, експерт в отдела за стратегически изследвания на Total Research.

По неговите думи, за колебанията в цените на газа способства сравнително топлото за сезона време в Европа, както и намаленото предлагане на синьо гориво от Норвегия. През последните дни бенчмарк фючърсите паднаха с 15%, което доведе до спад на цените тази година с до 27%, отбелязва експертът.

"Високите запаси от газ в Китай принуждават вносителите да пренасочват доставките за февруари и март към Европа. Запълняемостта на газохранилищата в Европа като цяло е около 82% през последните няколко седмици, при 50% преди година и доста над средната норма за сезона за последните 5 години, която е 70% запълняемост на газохранилищата.

Вече нищо, свързано с природния газ в света, няма да е като преди

Вече нищо, свързано с природния газ в света, няма да е като преди

Без пестене на синьо гориво зимата в ЕС може да бъде тежка

Основата причина за това е необичайно топлата зима в Европа досега, което спомогна за намаляване на търсенето на синьо гориво, като същевременно има и ръст на съоръженията за доставка и съхрание на газ, което пък доведе до увеличаване на капацитета на доставките", обяснява Островски.

Той също така отбелязва, че Европа стана най-големият купувач на световния пазар на втечнен природен газ (LNG) през 2022 г., като Европейският съюз (ЕС) осъществи 24% от световния внос на LNG.

"Макар че към момента изглежда, че най-лошото като че ли вече е зад гърба на Европа, перспективите за 2023 г. остават доста сложни. Европа до сега имаше късмет с времето навън, но доставките на природен газ продължават да зависят от геополитическите събития. Цените на газа сега са паднали, но все още са почти двойно по-високи от средните цени по това време на годината за последните 5 години", казва експертът.

От руските горива, вносът в Европа само на втечнен газ бележи ръст през 2022 година

Вносът в Европа на само един вид руско гориво бележи ръст през 2022 година

Очакванията са за сравнително големи обеми на вноса и през тази година

Той напомня, че всичко може да се промени във всеки един момент, и то не само поради времето навън. Например бързото възстановяване на китайската икономика може да доведе до увеличено потребление на газ и съответно нарастване на конкуренцията за доставки в световен мащаб, особено ако това се съчетае с настъпване на студове.

Островски обръща внимание и на факта, че и други азиатски страни като Индия и Тайланд, също се връщат на пазара на втечнен газ, за да се възползват от по-ниските му цени.

"Топлото време навън, свързаните с това (а и не само) икономии при потреблението му, наличието на свободни обеми втечнен газ, стабилното производство на електроенергия от вятърни паркове в някои държави, ще продължат да подтискат цените на газа.

Но отпадането на който и да е от изброените фактори и възстановяването на икономическата активност в Китай, ще предизвика незабавно (рязко) поскъпване на синьото гориво", обобщава експертът от Total Research.

Този така необходим втечнен газ – колко синьо гориво закупи Европа и откъде

Този така необходим втечнен газ – колко синьо гориво закупи Европа и откъде

Потреблението на втечнен газ в ЕС тази година ще се покачи с близо 60%