България е изнесла продукция за ЕС на стойност 6,334 милиарда лева за периода януари-февруари 2019 година, става ясно от данни на Националния статистически институт. Това е ръст от 9,3% спрямо същия период за 2018 година. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Те формират 66,4% от износа за блока. През февруари 2019 година износът за ЕС се е увеличил със 17,4% спрямо този месец на миналата година и вече е 3,169 милиарда лева.

В сравнение със същия период през 2018 година най-голям ръст има в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" - от 95,4% и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - от 38,8%. Докато най-сериозно намаление на изнесените стоки има от сектора на "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - от 17,4%.

Повишение има и при вноса на България за януари и февруари на настоящата година, което е с 1,4% спрямо същия период на миналата, като той вече възлиза на 6,229 милиарда лева. Най-много стоки се внасят от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През февруари 2019 година вносът на България от страните от блока се е увеличил с 11,1% в сравнение с този месец през миналата година.

Внасят се най-много напитки и тютюневи изделия, а най-малко стоки от сектора на "Минерални горива, масла и подобни продукти".

Външнотърговското салдо за България с ЕС за януари-февруари 2019 година е положително и е на стойност 104,4 милиона лева.

Търговия на България с трети страни

За периода януари-март 2019 година износът на стоки от България за трети страни извън ЕС е нараснал с 13,4% спрямо тези месеци на предходната година и възлиза на 4,330 милиарда лева. Основните партньори, за които България изнася 51,4% от продукцията си, са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Русия и Република Северна Македония.

Вносът за първите три месеца от 2019 година бележи ръст от 11,2% спрямо този период през миналата и е 5,506 милиарда лева. Най-голямо увеличение на вноса има в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - 53,4% и "Храни и живи животни"- 25,7%.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за месеците януари, февруари и март е отрицателно и е в размер на 1,171 милиарда лева.

За периода януари - март 2019 година България изнася стоки за Европейския съюз и за трети страни  на обща стойност 13,942 милиарда лева, а вносът възлиза на 15,253 милиарда лева.