Близо 5 млн. евро заем за насърчаване на микро-, малките и средните предприятия ще бъдат предоставени на Насърчителна банка АД, предвижда одобреният проект на договор за заем между правителството и финансовата институция.

Средствата се осигуряват в изпълнение на кредитната програма на Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, предвидена в Спогодбата за финансово сътрудничество между България и Германия от 2001 г.

Кредитният ресурс ще бъде предоставен на Насърчителна банка за срок от 10 години. Той ще бъде използван за рефинансиране на инвестиционни проекти в микро-, малки и средни предприятия чрез посредничеството на търговски банки-партньори.