Външнотърговският оборот на Таджикистан през 2023 г. е нараснал до почти 8,33 милиарда долара, което се счита за най-високата стойност на показателя в цялата история на независимостта на страната, се казва в документ на Министерството на икономическото развитие на страната.

"Показателят се е увеличил с 13,9%, или с 1,02 милиарда долара, в сравнение с 2022 г. Износът на стоки през този период е почти 2,45 милиарда долара, което е с 14,3% повече от 2022 г., или с 307 милиона долара", се казва в документа .

В структурата на износа на страната значителен дял имат благородните метали - 46,6%, минералите - 15,4%, памучните влакна и изделията от тях - 10,2%, първичният алуминий и изделията от него - 6,1%. Други значителни "пера" при износа на Таджикистан през миналата година са: електроенергия - 4,5%, други полублагородни метали (антимон) - 4,4%, селскостопански продукти - 1,9%, електрооборудване - 1,4%, цимент - 1,4%, облекла - 1,6% и неорганични химически продукти - 1%.

През 2023 г. вносът на стоки в Таджикистан достига 5,88 млрд. долара, което е с 13,8%, или 712,6 млн. долара повече спрямо 2022 година.

В структурата на вноса на страната през миналата година делът на готовите хранителните стоки е 7,4%, на сухопътните превозни средства - 12,8%, на петролните продукти - 11,3%, на технологичното оборудване - 8,5%, на черните метали - 5,5%, на електрическите превозни средства и оборудване - 4,2% и т.н.

Общият БВП през 2023 г. възлиза на 130,8 милиарда сомони, а реалният му темп на растеж е с впечатляващите 8,3%. Основните фактори за високия раснеж на икономиката на страната са свързани с увеличението на реалния обем на: промишленото производство - с 12%, селското стопанство - с 9%, капиталовите инвестиции - с 22,5%, товарните превози - с 16,6%, търговския оборот - с 13,4%.

Новите свръхмодерни градове за милиарди долари в пустинята на Централна Азия

Новите свръхмодерни градове за милиарди долари в пустинята на Централна Азия

Това са новите мегаполиси на Туркменистан и Киргизстан