Заплащането на мобилизираните военнослужещи в Русия ще достигне 195 000 рубли на месец, каза президентът на страната на заседанието на Съвета за сигурност на Руската федерация на 19 октомври, съобщи "Ведомости".

Мобилизираните военослужещи бяха приравнени към статута на военните, участващи в т.нар. "специализирана военна операция" в Украйна, на които се предлагат доходи от 200 000 рубли месечно (около 3300 долара на месец).

Посоченото заплащане е в пъти по-високо от това на военните в "тила". Ето защо, средното месечно заплащане на личния състав на въоръжените сили в Русия като цяло през 2022 г. може да нарасне до 51 400 рубли (около 856 долара), или с 32%, повече спрямо миналата година, следва от официалните данни.

В бюджета за текущата година, за плащания на персонала на Министерството на отбраната първоначално бяха предвидени 912 милиарда рубли, но сега тази сума нарасна до 1,216 трилиона рубли (около 20,26 млрд. долара), или с 304 милиарда рубли (над 5 млрд. долара) повече.

А в сравнение с 2021 г., когато размерът на плащанията за заплати на персонала беше 889 милиарда рубли (около 14,8 млрд. долара), сега разходите по това направление са нараснали с 37%.

През август 2022 г., руският президентът увеличи щатната численост на въоръжените сили от 2023 г. - от 1,9 милиона човека сега, на 2,04 милиона човека, или със 137 000 души повече. От тях военнослужещи ще са 1,15 млн. души.

Ако се разделят планираните в бюджета разходи за персонал на средногодишната численост на въоръжените сили на Руската федерация, се получава, че средният месечен доход на личния състав на Министерството на отбраната през 2021 г. е бил 38 900 рубли (около 648 долара), а през 2022 г. е 51 400 рубли (около 856 долара), което е с 32% повече от предходната година.

Поясняваме, че стойността на руската рубла се определя от Централната банка на страната, като руската валута не е конвертируема на международните финансови пазари. През последните месеци курсът на рублата се задържа около 60 рубли за долар, но посочените котировки не са потвърдени при реална търговия на валутните пазари.

Министерството на икономическото развитие на Русия обаче очаква средногодишната инфлация за 2022 г. да бъде 13,9%. Това означава, че реалните доходи на личния състав на въоръжените сили на Руската федерация на практика ще нараснат по-малко - с не повече от 16%.

Наскоро бяха публикувани данни и за средната работна заплата в Русия за 2022 г., която с последното нарстване от 11,6% става 63 888 рубли (около 1064 долара). Това означава, че мобилизираните военни в Русия сега получават месечни доходи, около 3 пъти по-високи от средната заплата в страната.

Колко е средната работна заплата в Русия

Колко е средната работна заплата в Русия

Повишението спрямо миналата година е с 11,6%