Управителният съвет на ЕЦБ е решен да гарантира, че инфлацията в еврозоната ще се върне своевременно към определената средносрочна цел от 2 на сто, се посочва в съобщение на институцията.

Така от банката аргументират днешното си решение за оставят без промяна основните лихви за трети пореден път.

Въз основа на настоящата си оценка, Управителният съвет счита, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са на нива, които, поддържани за достатъчно дълъг период от време, ще допринесат значително за връщането на инфлацията до средносрочното целево равнище от 2%, аргументират решението си от банката.

Бъдещите решения на Управителния съвет ще гарантират, че лихвените проценти ще бъдат на достатъчно рестриктивни нива за толкова дълго, колкото е необходимо.

Икономическите данни като цяло потвърдиха предишната оценка за средносрочната инфлационна перспектива.

Кога ЕЦБ ще започне снижаване на основните лихви

Кога ЕЦБ ще започне снижаване на основните лихви

Становището на Кристин Лагард

Бъдещите решения на ЕЦБ за нивото на основните лихви ще се основават на оценка на перспективите за инфлацията като се имат предвид постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на цените и силата на трансмисията на паричната политика.

Също така ЕЦБ намалява "с премерени и предсказуеми темпове" обема от финансови активи, които придоби в рамките на Програмата за закупуване на активи (APP).

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло плащанията по главницата от ценни книжа с падеж, закупени по Програмата за изкупуване на облигации в периода на пандемията (Pandemic emergency purchase programme, PEPP) през първата половина на 2024 г. През второто полугодие на 2024 г., ЕЦБ планира да намали портфейла си с този вид книжа със средно 7,5 милиарда евро на месец. Банката възнамерява да прекрати реинвестициите по PEPP в края на 2024 година.

 Решението на ЕЦБ за основните лихви на последното за годината заседание

Решението на ЕЦБ за основните лихви на последното за годината заседание

Мотивите на банката