Комисията за финансов надзор (КФН) предлага драстично увеличение на таксите с идеята да постигне финансова независимост.

Регулаторният орган иска някои от тарифите да се повишат до над 180 хил. лв. Огромната сума може да е новата цена за лиценз на презастраховател или клон на презастраховател от трета държава.

Предвижда се финансовите дружества да плащат по още 30 хил. лв. за всяка отделна дейност.

75 хил. лв. трябва да плати всяка компания, която иска да се регистрира като пенсионноосигурително дружество. Разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване пък струва 35 хил. лв.

С увеличените такси КФН цели да постигне финансова независимост. Регулаторът посочва нуждата от увеличаване на заплатите на служителите си, както и снабдяването с нови автомобили, нови технически средства (компютри и периферия) и др.

От комисията посочват, че заплатите на председателя и членовете на КФН не трябва да са по-ниски от членовете на управителните бордове на финансовите компании. Те имат право и на допълнителни бонуси за постигнати резултати.

Идеята беше обявена още в края на 2016 г., малко след като новият ръководител на комисията Карина Караиванова встъпи в длъжност.