Историята с отнемането на лиценза на малтийската Satabank, която за пореден път опроверга твърдението на българските управляващи, че в Банковия съюз на ЕС, кредитни институции не фалират, има своето интересно продължение. Днес един от инвеститорите в Satabank - българинът Христо Георгиев, разпространи съобщение до българските медии.

В него той заявява, че решението за отнемането на лиценза на Satabank е взето от ЕЦБ по принуда. Георгиев твърди, че за двугодишно управление на банката от Малтийската комисия за финансови услуги (MFSA) на Satabank са начислявани прекомерно високи такси (700 евро на час), в резултат на което капиталът й е паднал под необходимия минимум.

"Отнемането на лиценза на "Сатабанк" е в резултат именно на това обстоятелство - падане на капитала под минимум, а не доказване на каквито и да е нарушения или злоупотреби. Решението на ЕЦБ е неоснователно и ще бъде обжалвано пред съда на ЕС", пише Георгиев.

В съобщението си до българските медии той излага своята позиция за причините довели до отнемането на лиценза на банката.

"След критики от страна на малтийските власти, Малтийската комисия за финансови услуги MFSA през октомври 2018 г. наложи мораториум и взе контрола върху банката, акт, който беше обжалван от банката и акционерите в съда на Малта.

Срещу банката и нейните акционери и служители не са провеждани разследвания. Не са известни или доказани и нарушения на законите за мерки срещу пране на пари, извършени от банката или каквито и да е други сериозни нарушения на законите. Наказанието, наложено от малтийските власти, е неочаквано и неоправдано и от своя страна е последвано от серия фалшиви новини в малтийските медии, които паралелно с действията на MFSA имат за цел да навредят на авторитета на банката и на акционера Христо Георгиев. Сто процента от тиражираните през периода новини от някои малтийски медии срещу Христо Георгиев, са неверни и представляват целенасочен черен ПР, който има за цел да дискредитира банката и собственика й.

Твърденията за съмнителни сделки или клиенти не са потвърдени от нито един орган до този момент. Няма разследвания срещу банката, нейните служители и срещу съдружниците. Няма извършени нарушения на законите за мерките против пране на пари от банката или каквито и да е било други сериозни нарушения на законите. Наложената глоба от малтийския орган е неоснователна и се обжалва в съда в Малта, както от банката, така и от самото Компетентно лице. По инструкция на малтийските органи клиентите, които са имали средства в банката, са ги получили обрано.

Всички публикации в малтийската преса против Банката и съдружниците са неверни и целят да увредят репутацията на българските инвеститори. Като реакция на проведените целенасочен черен ПР са заведени три дела за клевета срещу малтийските медии и автори, които предстои да докажат неверността на съдържанието им. Предстои завеждането на допълнителни дела за клевета и тиражиране на невярно съдържание в малтийски медии", разказва Христо Георгиев.

В съобщението се твърди, че срещу Satabank е проведена целенасочена акция на Малта с крайна цел да ликвидира финансовата институция. Георгиев смята, че Satabank е европейски конкурент на пазара на платежни услуги и с нейното отстраняване се цели да бъде защитен пазарния дял на местните малтийски банки.

"Не на последно място Малта използва Satabank и нейната чуждестранна собственост като изкупителна жертва, за да възвърне репутацията си пред европейските институции, които от дълго време критикуват страната за корупция и липса на ефективни мерки срещу прането на пари", се казва в съобщението на Георгиев.

Що се отнася до бизнеса на лицензираната у нас компанията за платежни услуги "Айкарт" в съобщението на Христо Георгиев са направени следните разяснения: "След събитията със "Сатабанк" през 2018г. всички български органи, включително БНБ, ДАНС, НАП, КЗП, НОИ и други извършиха в продължение на дванадесет месеца пълна проверка на дейността и клиентите на "Айкарт АД", както и на неговия агент "Майпос" АД. Не бяха установени никакви нарушения.

Христо Георгиев е съосновател на iCard и мyPos, които по никакъв начин нямат общо със "Сатабанк" и са доказан иновативен и устойчив бизнес, със заслужена репутация и доверие в потребителите. От април месец 2020 г. Христо Георгиев вече не е съсобственик в iCard".