„Слага се край на практиката само големи фирми да печелят търгове по обществени поръчки. Отсега нататък Министерството на финансите ще обявява големите поръчки на по-малки лотове, така че да дадем равен шанс малките и средни фирми да участват в тях". Това обяви днес вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков преди официалното отваряне на офертите по обществена поръчка с предмет „Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на МФ".

Във време на криза е много важно малкият и среден бизнес да бъде подпомогнат, в т.ч. и чрез организацията на процедурите по обществени поръчки, подчерта министър Дянков, цитиран в разпространено до медиите съобщение от Министерството на финансите.

Новата практика ще даде възможност на по-голям брой кандидати да участват в процедурите. „Това е много важно в условията на криза, както и възможността държавата да получи по-добри цени за същото качество при разработването на информационните системи", допълни Дянков.

„Един от проблемите в работата на предишното правителство е, че до момента този тип процедури са се правили на един голям лот, което не даваше възможност на средни и малки фирми реално да участват в процедурите", коментира още вицепремиерът.

В негово присъствие бяха отворени техническите оферти по обществената поръчка на Министерството на финансите. Предметът и обхватът на поръчката са разпределени в четири лота, съобразени с потребностите на ведомството и са в съответствие с най-добрите световни практики. По отделните лотове бяха подадени 13 оферти от десет участници.         

По Лот 1 - Дейности по поддържане и развитие на ИТ инфраструктурата, оферти са подали консорциум на „Сименс", „Контракс" и „Парафлоу" и консорциумите „Консулт Груп" и „Пъблик сървисис".

За реализиране на дейностите в обхвата на Лот 2 - Извънгаранционно поддържане на технически устройства и конфигурации в ИТ инфраструктурата, оферти са подали консорциумите „Консултинг Сървисис", „Стоун Сиенсист" и „МФ-Сервиз".

По Лот 3 - Поддържане и развитие на приложен софтуер, оферти са подадени от консорциумите „СТГ Партнърс" и „ВиСиЕй ДЗЗД".

По Лот 4 - Предоставяне на изнесени услуги за специализирани звена на МФ, оферта е подадена от „Технологика", а от страна на „Информационно обслужване" АД са подадени оферти за всички лотове.