Кампус "Гео Милев" е името на нов лабораторен комплекс към "Национален център по мехатроника и чисти технологии", който ще бъде изграден до края на годината, съобщават от БАН. По време на церемонията "Първа копка" беше обявена и сумата на инвестицията, която е в размер на 70 милиона лева.

Комплексът ще осигури съвременна материална на българските учени, като идеята е в центъра за върхови постижения да бъдат привлечени млади хора, отдадени на научните изследвания.

INSAIT - новият български компютърен институт, припознат от Google, Amazon и DeepMind

България ще се сдобие с компютърен институт за 200 милиона лева, съфинансиран от Google и Amazon

Визията на проекта получава пълната подкрепа от технологичния сектор у нас

В кампуса ще са разположени модерни лаборатории за фундаментални и приложни научни изследвания. Проектът е финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и се изпълнява от 17 научни организации, от които 12 института на БАН и 5 висши училища в сътрудничество с три чуждестранни университета.

Кампус "Гео Милев" е най-големият по капацитет и концентрация на научния потенциал от трите подобни кампуса към Националния център по мехатроника и чисти технологии. Той ще бъде изграден до края на 2023 година и ще стане част от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Подобен проект дава заявка за привличане на стратегически инвестиции, които да дадат условия за високи постижения в науката, както и за насърчаване на конкурентоспособността на икономиката на страната и на регионите у нас.

INSAIT отпуска годишни стипендии от €36 000 на докторанти от България

Българският компютърен институт за 200 млн. лв. отпуска годишни стипендии от €36 000 на докторанти от България

Програмата за компютърни науки е под ръководството на световно признати професори от топ американски и швейцарски университети