Нивото на безработица през май месец в Гърция е най-ниското отчетено от май 2011 година насам.

Процентът на безработицата в страната е спаднал до 17,2% през май спрямо 17,4% за предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт на страната ELSTAT, цитирани от Reuters.

Сезонно коригираните данни показват, че броят на безработните е 815 166 души, като най-голям дял безработни има сред гърците на възраст под 24 години. Все пак и там има понижение - делът на безработните между 15 и 24 г. достига 33,8% през май от 38,9% през същия месец на миналата година.

По пол, нивото на безработица е по-ниско при мъжете (14,0% спрямо 15,6% за май 2018 г.), отколкото при жените (21,2% спрямо 24,1%).

В регионите на страната най-ниските равнища на безработица са наблюдавани в Крит (9,3%), Егейски острови (13,2%) и Атика (17,0%). От друга страна, административната зона Епир-Западна Македония регистрира най-висок процент (20,2%).

Нивото на безработица, което достигна рекордно високите стойности от 27,8% през септември 2013 г., намалява, но остава най-високото в еврозоната.

В пролетните си прогнози Европейската комисия очаква известно забавяне във възстановяването на пазара на труда в Гърция поради неотдавнашно увеличение на минималната заплата. През тази година тя предвижда процент на безработица от 18,2%.

Икономиката на Гърция се разшири през първото тримесечие, задвижвана от потребителските разходи и увеличаването на инвестициите, въпреки че цялостното забавянето в Европа доведе до спад в износа.

В Гърция не е имало толкова малко безработни от 2011 година насам

В Гърция не е имало толкова малко безработни от 2011 година насам

Показателят отчита значителен спад през април месец