Почти 5 милиона младежи на възраст между 20 и 24 години в целия Европейски съюз нито учат, нито работят. Това показват данните на Евростат за 2016 г. Броят им е почти равен на населението на Ирландия и представлява около 16.7% от всички европейци на тази възраст.

Какво показвате данните за България?

Страната ни е начело в класацията за най-много младежи, които нито работят, нито учат. У нас техният процент е 22.7% - колкото и в Кипър. По-голям е броят им само в Италия (29.1%), Румъния (23.6%) и Гърция (23%), сочи статистиката. След нас се нареждат Испания с (21.2%) и Хърватия (19.6%).

Добрата новина е, че в България техният брой намалява в сравнение с преди 10 години. През 2006 г. те са били 29.3% - или с 6.6% повече, отколкото през миналата година. Това е най-големият спад в целия Европейския съюз. Сериозно намаление има и в Германия (-5.5%), Полша (-3.6%) и Словакия и Швеция (с по -3.4%).

Снимка 307624

Източник: Eurostat

Обратна е тенденцията в Кипър, където броят на младежите между 20 и 24 години, които нито учат, нито работят, се е увеличил с 9% за 10 години. Подобна е ситуацията и в Испания (8% ръст), Италия (7.5%), Гърция (6.2%), Ирландия (5.1%), Румъния (4.7%), Португалия (4.6%) и Великобритания (4.2%).

Снимка 307625

Източник: Eurostat