Американската многопрофилна компания General Electric се е съгласила да плати 200 милиона долара глоба за заблуждение на инвеститорите относно това как е реализирала печалба в своя енергиен и застрахователен бизнес. Съобщиха от самата компания и от Американската комисия по ценните книжа и борсите (SEC).

"В съответствие с условията на извън съдебното споразумение, GE се съгласи с влизането в сила на заповедта, изискваща заплащане на глоба в размер на 200 милиона долара ..." - се казва в изявлението. Компанията също така се е съгласила да прекрати и да се въздържа от нарушаване на приложимите федерални закони и разпоредби за ценните книжа.

В същото време GE отбелязва, че не признава или не отрича констатациите в административното решение на SEC.

Разследването на SEC е свързано с оповестявания във връзка с бизнеса на GE Power в периода 2015-2017 г., както и разкрития и вътрешен контрол във връзка със застрахователните операции на GE Capital в периода от третото тримесечие на 2015 г. до първото тримесечие на 2017 г. "Извън съдебното споразумение приключва и разрешава разследването на SEC за GE като цяло", казаха от компанията.

Както SEC пише в отделно съобщение, регулаторът установява, че GE е заблудил инвеститорите, като не е обяснил, че една четвърт от печалбата през 2016 г. и почти половината от печалбата за първите три тримесечия на 2017 г. на подразделението GE Power са получени в резултат на намаляване на прогнозите за предишните си разходи. GE също не отчита вътрешни продажби на вземания между GE Power и отдела за финансови услуги на GE - GE Capital.