Всички разполагаме с 24 часа в денонощието, но всеки от нас разпределя ангажиментите и дейностите си по различен начин за това време. За някои приоритет е времето, прекарано със семейството, докато други предпочитат да работят по-дълго време, а след това да излязат навън с приятели.

От платформата Our World in Data заедно Visual Capitalist показват как изглежда един ден от седмицата на хората от различни части на света. Те разделят основно денонощието на време, в което вършат платена работа, спят или прекарват с различни други дейности.

А данните в създадената инфографика идват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В тях са включени 33 страни по света и представят ежедневието на хора между 15 и 64 години.

Не е изненадващо, че когато става въпрос за платена работа, Япония е страната, в която най-голяма част от ежедневието на хората е заето с такава.

Снимка 510346

Иначе казано грубо 5,5 часа (по-малко от 8 часа, тъй като в данните е отразено и ежедневието на хора, които все още са извън пазара на труда) се използват за такива ангажименти, като заедно с това там е регистриран и най-големият дял на работата извън регламентираното работно време през седмицата.

От друга страна на образованието най-много време отделят хората в Южна Корея - средно по 57 минути на ден. С домакинска работа пък най-заети са мексиканците. Тя заема близо 3 часа от тяхното ежедневие.

Южна Африка са първенци в две категории - прекарани часове в сън за 24 часа - грубо по 9 часа, както и по време, отделено за срещи с приятели - малко под час и половина.

Най-активни в спортните дейности са испанците, които прекарват средно 42 минути от ежедневието си, посветени на него. В Щатите пък хората отделят най-много време за гледане на телевизия и слушане на радио - грубо 2 часа и половина.

Вероятно изглежда изненадващо, но спестовните германци са първенците що се отнася до време, прекарвано в пазаруване - 32 минути. Французите пък са на първо място що се отнася до времето, отделено за хранене и за грижа за себе си - съответно 2 часа и 1 час и 45 минути.

Снимка 510345