През следващите петнадесет години въглищата трябва да изчезнат от финландската енергийна система. Това предвижда нов план за опазване на климата, публикуван вчера от финландското правителство. Той съдържа и "пътна карта" за постигане на дългосрочната цел - въглероден неутралитет на страната.

Използването на въглища за производство на енергия ще бъде напълно забранено в страната до 2030 година. А използването на вносен петрол за битови нужди трябва да се намали наполовина, пише GreenTech.bg.

На мястото на въглищните мощности в общия енергиен микс трябва да се разгърнат възобновяемите източници на енергия. Финландското правителство очерта конкретни планове за развитието на възобновяемата енергия: тя следва да представлява повече от 50 на сто от произведената енергия до края на 2020-те. В същото време, делът на възобновяемите горива в транспорта трябва да се увеличи до 40 на сто към 2030.

Използването на въглища постоянно намалява във Финландия - вече няколко години поред - и в момента възлиза на едва осем процента от общото потребление на енергия във Финландия. Решението този вид гориво изцяло да се изведе от употреба е в синхрон с други подобни решения, направени от множество държави.

За да се стимулират инвестициите в чиста енергия, финландското правителство заяви, че ще се създаде нови програми за подпомагане на енергията от възобновяеми източници - въз основа на принципа на технологична неутралност и съобразени със съответни "икономически приоритети".

Появата на новата стратегия става факт само няколко седмици, след като страната ратифицира Парижкото споразумение за климата.