Способността на държавата да преразпределя разходната част на бюджета е ограничена, което налага търсенето на допълнителни източници за попълване на бюджета, докато повишаването на данъците може да се разглежда само като крайна мярка, казва Александър Шохин, президент на Руският съюз на индустриалците и предприемачите (Poссийский Coюз Пpoмьшленникoв и Пpeдпpинимaтелeй - PСПП) . Според него изходът може да бъде увеличаване на държавния дълг и извършване на масова приватизация с продажба на активи, които са интересни за бизнеса.

"Имаме много текущи разходи, включително за социална защита на населението. Това не са еднократни компенсации, установяват се надбавки, които постоянно се възпроизвеждат в бъдещи периоди. Следователно тези разходи не само не могат да бъдат намалени, но трябва и да се индексира. Отбраната, разходите за сигурност, социална защита и т.н., пораснаха значително и вероятно няма да намаляват. Следователно е ясно, че "някъде трябва да изстържем дъното". Но изводът не е увеличаване на данъците, увеличението на данъците като цяло е крайна мярка", каза той в интервю за Интерфакс.

Ръководителят на РСПП оцени размера на евентуалния секвестър (съкращаване на разходите, бел.ред) на "традиционните 10%", отбелязвайки, че Министерството на финансите вече е обявило такава цифра.

Ако Шохин смята увеличението на данъците за крайна мярка, вариантът с еднократно събиране от свръхпечалби от минали периоди, който се реализира под формата на данък върху неочакваните печалби през тази година, според него не трябва да се повтаря в бъдеще.

Като алтернатива на допълнителните данъци от бизнеса председателят на РСПП предлага да се помисли за масова приватизация, но не във варианта, когато очевидно нерентабилните държавни и общински предприятия се продават.

"Ако мислите, че един бизнес има пари, добре, продайте го това, което смятате не просто за ненужна държавна собственост, а за това, което сте готови да пожертвате, осъзнавайки, че този бизнес няма да пилее, а напротив, дори може да се управлява по-ефективно Имаме много държавни компании, държавни корпорации и така нататък, дори в излишък. Както в банковата система, така и в индустриалния сектор. Това може да даде стотици милиарди рубли, трябва да вземем решение за това. РСПП и много членове на бюрото на съюза публично предложиха стартирането на такъв механизъм за масова приватизация, убеден е той.

"Държавата жалее за "тлъстите парчета", а това, което е готова да даде, не е нужно на никого - нито на държавата, нито на бизнеса, защото това са всякакви държавни унитарни предприятия, общински унитарни предприятия, които изискват големи и сериозни инвестиции", добавя Шохин.

Също така, за да се попълни бюджетът, според ръководителя на РСПП, е необходимо да се обмисли увеличаване на държавния дълг, чието ниво спрямо БВП в момента е ниско, но цената на държавните заеми е пряко свързана с решенията за основната лихва, чието възможно увеличение беше обявено по-рано тази седмица от Централната банка.

Според платформата "Електронен бюджет" към 10 юли приходите на бюджета на Руската федерация възлизат на 12 трилиона и 538,8 милиарда рубли, а разходите - на 15 трилиона 779,8 трилиона, дефицитът е 3 трилиона 241 милиарда рубли.

Федералният бюджет на Руската федерация през януари-юни, по предварителни данни на Министерството на финансите, е изпълнен с дефицит от 2,595 трилиона рубли. През последния месец тази сума е намаляла с 816 милиарда рубли - през януари-май министерството оцени дефицита на 3,411 трилиона рубли.