През 2015 година държавата промени така законодателството, че парите от частните пенсионни фондове да могат да бъдат прехвърляни в държавата по желание на осигурените лица. Никой обаче тогава не каза каква доходност ще донесат средствата, управлявани от държавен фонд.

Повече от година по-късно сметката за доходността вече е възможна и тя не е никак в полза на хората, напуснали частните пенсионни фондове. Сметката на дружествата показва, че клиентите им, които са прехвърлили парите си от тях към държавния Сребърен фонд, са изгубили пари. Ето и конкретните сметки (сумите са в лева):

Прехвърлена сума Загуба
1000 39
2000 78
3000 117
4000 156
5000 195
6000 234
7000 273
8000 312
9000 351
10000 390
11000 429
12000 468
13000 507
14000 546
15000 585
16000 624
17000 663
18000 702
Това са пенсионните фондове с най-голяма доходност за последните 2 години

Това са пенсионните фондове с най-голяма доходност за последните 2 години

Ето какво показват данните на КФН

Причината за загубата е проста - държавният Сребърен фонд не носи доходност, като за 2015-а тя е буквално нулева. В същото време обаче има разходи и инфлация, които намалят парите по партидите на всеки осигурен. 

Същевременно средната доходност на частните пенсионни фондове за миналата година имат общо 438 милиона доход, от който 133 милиона отива за такси, а останалата част по сметките на осигурените лица. 

Ето защо не е учудващо, че по данни на пенсионните дружества вече има случаи на хора, които са прехвърлили парите си обратно при частните фондове. От там очакват те тепърва да се увеличават.