Ръководството на борсата e обвинено, че пуска информационна завеса върху решенията си Смяна на ръководството на Българската фондова борса/БФБ/ поиска Управителният съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/. Причина за искането е недоволство от стила и методите на управление. Отчетливо се изолират мненията и настроенията на професионалистите, сочат те в разпространеното съобщение. Шефовете на борсата според тях пускат информационна завеса върху решенията и реализацията им. Друг проблем е напрежението между отделни институции на пазара. То според асоциацията поражда несигурност и влияе негативно на доверието на инвеститорите. Ръководството на БАЛИП е обезпокоено от поредицата събития на капиталовия пазар през последните месеци. Най-важното събитие на пазара за последната година е въвеждането на новата система за търговия на борсата Xetrа, която стартира едва след като Комисията за финансов надзор одобри частично промените в правилника на борсата. БАЛИП предлага в устава на борсата да бъде конституиран контролен съвет на инвеститорите, съставен от предложени и одобрени от браншовите организации на пазарните участници, в правомощията на който да влиза реална възможност за отстояване правата и интересите на професионалните участници по съществени въпроси за дейността на БФБ.