Всички необвързани регистрирани кредитни посредници на пазара са съдействали за отпускането на 2.12 млрд. лева ипотечни кредити през 2023 г. Това сочат неофициални данни, обявени от Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ), според които ръстът при потребителските кредити, реализирани с помощта на членовете на сдружението е 47% на годишна база за 2023 г.

По данни на Българска народна банка за целия пазар за 2023 г., общите обеми нови ипотечни кредити са били 6.39 млрд. лв., а за 2022 г. - 5.38 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 18.77 на сто. Важно е да отбележим, че в тези обеми не се включват предоговаряния и вътрешни рефинансирания, които възлизат на 1,38 млрд. лева.

"От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 40% до 1.151 млрд. лв. за 2023 г., спрямо 825 млн. лв. за 2022 г. През 2021 г. обемите на ипотечните кредити са били 621 млн. лв.", поясниха от Асоциацията.

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Икономисти алармират за притеснителни тенденции

По неофициални данни за 2023 г., общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) е 2.12 млрд. лева. Годишният ръст спрямо 2022 г. се равнява на 28.48 на сто.

"Следователно ръстът на пазара на ипотечни кредити при регистрираните необвързани кредитни посредници е по-голям от ръста на общия пазар", констатират от АКПБ.

Пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници при ипотечните кредити продължава да расте всяка година: от 20.5% за 2020 г., 26.9% за 2021 г., 30.6% за 2022 г. и достига 33.2% за 2023 година.

В България за последните 8 години средният ръст на дефлираните цени на имотите е между 4% и 5%. Въпреки рекордният ръст на новите ипотечни кредити от 20%, съотношението на общия обем ипотечни кредити спрямо БВП на страната е нараснало с 1 процент. Според данните от 2022 г. България е сред страните с най-нисък дял на ипотечни кредити спрямо БВП в ЕС - 9.8%. За сравнение - средно в ЕС и Еврозоната задлъжнялостта е над 42%.

Годишният ръст на потребителските кредити за 2023 г., реализирани с помощта на членовете на Асоциацията, възлиза на 47 на сто. В АКПБ са отчетени 229 млн. лв. за 2023 г. спрямо 156 млн. лв. за предходната година.

Жилищните кредити в България достигнаха 14-годишен рекорд

Жилищните кредити в България достигнаха 14-годишен рекорд

Как се движат лихвите и годишният процент на разходите за този вид заеми?

Асоциацията на кредитни посредници в България се състои от 33 фирми, които представляват 31% от всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Членовете на АКПБ реализират 54% от общия обем на всички тези кредитни посредници.