Агенцията по заетостта набира кандидати за бране на ягоди по сключена междуправителствена спогодба между Испания и България, като местата за кандидатстване са 3333, съобщи БНР. Това е рекорден брой, посочват от агенцията.

Работата е сезонна - през първата половина на следващата година.

Брутното възнаграждение за работниците на ден е 35.23 евро.

Продължителността на договора е минимум три, а максимум шест месеца. Работниците ще работят шест дни в седмица по 6.30 часа на ден.

Кандидатите трябва да са български граждани на възраст до 45 години, които живеят в провинцията. Срокът за подаване на документи е 20 декември.

Интересуващите се читатели могат да получат повече информация в интернет сайта www.az.government.bg.