И трите мобилни оператора в страната обявиха индексация на месечните си такси. Общите условия на А1, Vivacom и Yettel им дават правото да увеличават сумите, които начисляват на клиентите си спрямо годишната инфлация. Тази практика очаквано доведе до недоволство сред потребителите и днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) проведе открито заседание по темата.

Имат ли обаче право мобилните оператори да ни начисляват подобни такси?

На 20 декември 2023 г. Районен съд - Пловдив е излиза с решение на първа инстанция, с което признава за нищожна клауза в договор на потребител с мобилния оператор А1 България за индексация на цените на предоставяните услуги. Мобилният оператор е осъден, също така, да възстанови надвзети суми на потребителя по приложената нищожна клауза в договора, както и да заплати разноските по делото. 

В решението си съдия Дафина Арабаджиева осъжда А1 да заплати на ищеца сумата от 6.24 лв., представляваща месечни вноски по 0.52 лв. за всяка една от тях - разликата между заплатената месечна сума 16.51 лв. и договорения месечен абонамент в размер на 15.99 лв., включително и сумата от 12.22 лв., представляваща 4 месечни вноски по 3.05 лв. за всяка една от тях, които представляват разликата между заплатената сума 19.04 лв. и договорения месечен абонамент в размер на 15.99лв. както и сумата от 100 лв. - разноски по делото за платена държавна такса.

Решението към дата 5 февруари 2024 г. е обжалвано А1 България и не е влязло в законна сила.

A1 също ще индексира месечните си такси

A1 също ще индексира месечните си такси

Вчера това направи и Vivacom

Важно е да отбележим, че тъй като става въпрос за гражданско дело то няма как да принуди мобилния оператор да промени общите си условия. Всеки един потребител има право да се бори срещу мобилните оператори в съда, като се позове на това съдебно решение, не е задължително обаче другите съдии да се съобразят с него.

Ако Комисията за защита на потребителите (КЗП) заведе такова дело срещу мобилните оператори и съда излезе с решение, че клаузата в общите условия е неравноправна, тогава решението ще обвърже абсолютно всички потребители на съответния мобилен оператор.

Vivacom вдига цените на месечните абонаменти

Vivacom вдига цените на месечните абонаменти

От 1 февруари

"Всеки един потребител има правото на достъп до съд и правото да потърси справедливост по неговия индивидуален казус. Борбата обаче опира до това, какво ще извърши регулаторният орган, който има законовите правомощия да контролира мобилните оператори", коментира за money.bg aдвокат д-р Ивайло Василев, управляващ мениджър в Адвокатска кантора "Ивайло Василев & партньори".

Той подчерта, че Върховният касационен съд (ВКС) е институцията, чиито решения могат да обвържат абсолютно всички потребители. Това конкретно дело обаче няма как да бъде разглеждано от ВКС, тъй като е с материален интерес под 5000 лева.

Yettel е третият телеком у нас, който вдига цените

Yettel е третият телеком у нас, който вдига цените

Трета поредна година на "индексация"

Той обясни, че основната спънка за гражданите да водят подобни дела е продължителността във времето, която те отнемат (минимум 1-2 години). Сумите, които струва (държавните такси за съда, адвокатския хонорар, допълнителни експертизи по делото и разходи), които възлизат на минимум 500 -1000 лв. също действат като спирачка за средностатистическия гражданин.