В България има пазар на финансова услуга, който е сред най-бързо растящите в Европа с над 50% годишно покачване. Този пазар по последни данни към 2022 година управлява оборот на стойност 6.5 милиарда евро, като с оглед темпа на растеж от последните години към момента той най-вероятно приближава двуцифрения връх. Ако не сте отгатнали още за коя услуга става дума, ще ви помогнем - факторинг.

Финансова услуга с над 2000% ръст за 15 години

Факторингът е алтернативна опция за финансиране, която осигурява бърз достъп до оборотен капитал за бизнеса. Представете си, че управлявате бизнес за производство на компоненти за автомобилната индустрия и ваши клиенти са някои от най-големите производители в Западна Европа. Те плащат дължимите фактури - два, три, понякога и четири месеца след изпълнението на поръчката. Но вие се нуждаете от парите сега, за да подсигурите изпълнението на следващите си поръчки. В подобна ситуация факторингът може да бъде особено полезен, като с няколко кратки и бързи действия бихте могли да решите казуси с отложени плащания и да помогнете на бизнеса ви да се развива.

Неслучайно пазарът на факторинг в Европа по последни данни достига 2 трилиона евро в страните от Европейския съюз и почти 2.4 трилиона, ако прибавим Великобритания, Норвегия и Швейцария към тази сметка. На този фон българският пазар расте видимо през последното десетилетие - с точно 333.33% ръст на оборота спрямо 2012 година (1.5 милиарда евро) и над 2000%, ако гледаме първата година в статистиката - 2007-а (300 милиона евро). Обяснението е просто: услугата работи.

Кои са Smart Factoring и как могат да помогнат на Вашия бизнес?

Ако досега си говорихме за класическата факторинг услуга, позната в Европа и света от години, е време да преминем към нещо не просто ново и адаптирано към съвременните дигитални условия, но и по-ефективно.

Но първо малко локален контекст, от който да разберете ролята на факторинга. Всяка четвърта издадена фактура в България или се просрочва, или въобще не се заплаща. Данните са от последното проучване "Навици на плащане в Европа", като в него са анкетирани над 200 български дружества. Замислете се колко фактури и на каква стойност издавате на година и извадете 25%, за да разберете защо пазарът на факторинг услуги расте. Последиците от несъбирането на вземанията са известни на всички, но нека си ги припомним: риск от фалит, намалени печалби, верижна задлъжнялост, ограничени инвестиции, липса на ликвидност, по-високи разходи за лихви.

Докладът посочва и още нещо - "въпреки, че един дигитализиран процес на напомняне може да помогне за намаляване на това натоварване и увеличаване на събираемостта, досега само половината от всички анкетирани европейски компании са предприели тази стъпка". С други думи, време е за дигитализация на събирането на вземания.

Силвия Младенова, изпълнителен директор на Smart Factoring

Източник: Smart Factoring

Силвия Младенова, изпълнителен директор на Smart Factoring

Точно такава добавена стойност дава дигиталния факторинг. Това е услуга, предоставяна от компанията Smart Factoring, чиято мисия е да разчупи представите за модерна факторинг услуга като използва иновативен почерк. Чрез пълен набор от дигитализирани факторинг услуги тя предоставя на българските си клиенти възможност да получат оборотен капитал, който да подкрепи тяхната финансовата стабилност и растеж.

Предимствата са в по-бързата обработка, по-голямата гъвкавост и по-големия контрол върху средствата на бизнеса. Smart Factoring предлага бърз, лесен и дигитален начин за кандидатстване, чрез който процесът е значително улеснен и облекчен, а дигиталният характер на услугите осигурява достъп за всеки клиент, независимо къде е регистриран в страната.

"Бързата обработка на сделки е съществено предимство в динамична бизнес среда, тъй като позволява на компаниите да реагират на променящи се пазарни условия и ефективно да управляват своите ресурси, без да пропускат важни възможности за растеж. Ние сме бързи, тъй като разчитаме на напълно дигитализиран и оптимизиран подход, за улеснение на нашите клиенти. Дигиталното изживяване обхваща целия процес, от първата стъпка в кандидатстването за факторинг до финалното усвояване. Пестим време и усилия. В замяна гарантираме финансови средства за развиване на техния потенциал", обяснява Силвия Младенова - изпълнителен директор на Smart Factoring

Ето и няколко конкретни предимства на услугите на Smart Factoring:

 • Бизнесът получава бързо и лесно плащанията по своите фактури, без затрудненията на традиционното бизнес финансиране.
 • Услугата подобрява ликвидността на бизнеса и намалява нуждата от външно финансиране. Всичко това в кратки срокове.
 • До 3 пъти по-бърз процес на финансиране в сравнение с традиционните алтернативи
 • Модерно и гъвкаво финансово решение, което не изисква допълнително обезпечение.
 • Без нужда от физическо посещение - услугата е напълно дигитална, от подаване на искане за оферта до усвояване на средствата.
 • Дори и една фактура може да бъде сконтирана от Smart Factoring.
 • Кредитна застраховка гарантира стабилността на компаниите в условия на потенциални икономически или политически сътресения.
 • Не увеличава кредитната задлъжнялост.
 • Осигурява защита от кредитен риск и оценка на кредитоспособността на контрагентите.
 • Гарантира максимален контрол и прозрачност.
 • Факторингът пести време и ресурси на бизнеса и му помага да се фокусира върху важното за него.
 • Smart Factoring осигурява финансиране не само в български лева, но и в евро и в долари.

Факторинг или овърдрафт? Това е въпросът!

Или пък този въпрос въобще не стои. Да, бизнес кредитите или овърдрафтите осигуряват оборотни средства, с които можете да посрещнете моментните си финансови нужди, но неизплатените фактури остават. Кредиторът не се ангажира със събирането на вашите вземания, а само със събирането на неговите - от вас.

Логиката на действие при факторинг компаниите е точно обратната - да събират вашите вземания, като ги изплатят до голяма степен предварително, осигурявайки ви необходимото оборотно финансиране. Ако към това прибавим и някои допълнителни предимства като по-комплексната услуга, която дава и кредитна оценка на компаниите, с които работите и не увеличава кредитната задлъжнялост на бизнеса, изборът (смарт) факторинг или бизнес кредит става съвсем лесен.