Създаването на малък или среден бизнес в Европа често се смята за мисия невъзможна. Дори и някои страна да имат по-строги разпоредби, които да са пречка за гражданите извън ЕС, има и такива, които са отворени и гостоприемни и за местни, и за чуждестранни инвеститори и бизнесмени.

След Ковид пандемията и въздействието на енергийната криза Европа се опитва да да подкрепя и приветства създаване на повече малки и средни предприятия. В момента има редица схеми за финансиране и подкрепа за малки и средни предприятия, като Програмата за единния пазар и конкурентоспособността на предприятията. Тя е насочена към подкрепа за конкурентоспособността на вътрешния пазар на ЕС, на индустрията и по-специално на микро малките и средните предприятия. Подобни са е и Механизма за свързване на Европа (CEF) и Хоризонт Европа.

В момента, според данните в Европейския съюз има 24,4 милиона малки и средни предприятия през 2023 г. Според Statista в тях работят приблизително 85 милиона души. Те съставляваха около 99,8% от всички стартиращи и работещи предприятия на континента и са гръбнакът на по-малките региони и градове.

Дали в една страна е лесно да се създаде и управлява бизнес може да се разбере като се вземат предвид няколко ключови фактора. Индексът за това колко лесно се прави бизнес на Световната банка включва 10 параметъра. Сред тях да стартиране на бизнес, работа с разрешителни за строеж, прокарване на електричество, регистриране на собственост, получаване на кредит, плащане на данъци, изпълнение на договори и други.

Грандиозният растеж на най-големите компании в Европа през последното десетилетие - топ 10

Грандиозният растеж на най-големите компании в Европа през последното десетилетие - топ 10

Сред тях са гиганти във фармацевтичния сектор, луксозните стоки и технологиите

Euronews разглежда тези критерии за страните в Европа и отсява петте държави в на континента, в които е най-лесно да започнете бизнес:

Ирландия

Република Ирландия е един от най-популярните избори за започване на бизнес в Европа. Това е икономика с високи доходи и развита в дигитално отношение. Според 1Office използването на смартфони е достигнало 90%, а достъпът до интернет в домакинствата е достигнал 92%. Освен това Enterprise Ireland инвестира в около 200 стартиращи компании всяка година, страната изпраща много силно, приветливо послание към предприемачите по целия свят.

Според проучването на Световната банка Doing Business in the European Union 2020: Ireland, няколко ирландски града се класират високо по много от горните параметри.

Няколко града в Ирландия са сред най-благоприятните места за създателите на нови бизнеси. В Корк например компаниите могат много получат безпроблемно електричество. Това важи и за Дъблин. Уотърфорд показва най-добри резултати при издаването на разрешителни за строеж, докато Голуей е най-добър при регистриране на собственост, както и при стартиране на бизнес.

Фактът, че Ирландия е член на Европейския съюз, ОИСР и Еврозоната, а английският език е един от основните там, я прави привлекателна за европейските предприемачи.

От друга страна предприемачи от Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Швейцария и ЕС не се нуждаят от разрешителни или визи, за да открият магазин в Ирландия. Страната има едни от най-ниските корпоративни данъци в света от 12,5% и Спогодба за двойно данъчно облагане с около 72 държави досега.

България

И нашата страна е предпочитана за стартиране на бизнес, заради ниски данъци, като корпоративният данък е само 10%. За ниски се смятат и административни разходи, в сравнение с по-голямата част от Европа. Според Euronews България е много предпочитана в Източна Европа, заради сравнително ниската бюрокрация, свързана със създаването на компания, което отнема само до няколко седмици.

Чуждите компании нямат законови ограничения за закупуване на земя в страната и трябва да плащат само оперативни разходи след регистрация.Работната ръка е евтина. Могат да се намерят висококвалифицирани специалисти. Разгодите з аживот са ниски в сравнение с други държави в Европа, а освен това страната има достъп до Единния европейски пазар.

Има добри връзки с други утвърдени пазари като Гърция и Турция, като същевременно отваря възможности в Сърбия и Северна Македония.

България позволява и дистанционна регистрация на фирма. Проблем обаче остава корупцията у нас.

Нидерландия

Страната има предимството да притежава високообразована и квалифицирана работна сила. Правителството дава набор от схеми за подпомагане на бизнеса и данъчни стимули за нови предприятия. Корпоративния данък е малко по-висок от някои други европейски държави - 25,8%, но много собственици на бизнес биха могли да преценят, че си струва.

Освен това правителството подкрепя научноизследователската и развойната дейност, както и иновациите, като възстановява разходи за компании, провеждащи научни изследвания или разработващи нови иновативни продукти.

Нидерландия е особено предпочитана от предприемачи с технологично напреднали компании като роботика и изкуствен интелект, както и търговия на дребно.

Великобритания

Всяка година в Обединеното кралство се създават около 360 000 нови предприятия по данни на Британската бизнес банка. Създаването на компания е сравнително бързо, лесно и евтино - в рамките на осем до 10 дни, а онлайн заявките - в рамките на 24 часа.

Работната сила е висококвалифицирана и адаптивна и има възможности за групово финансиране, рисков капитал и ангелски инвестиции, достъпни за предприемачите.

Швеция

Швеция е класирана на второ място в Индекса за мрежова готовност за 2020 г., който показва колко дадена страна е готова за цифрови технологии и колко склонни са хората, предприятията и правителството на дадена страна да използват пълноценно наличните технологии .

Швеция е най-голямата скандинавска икономика и има процъфтяващ строителен сектор, което също привлича строителни предприемачи.