Компаниите в съседна Румъния са сред най-малко иновативните в Европа. Това става ясно от доклад на Националния статистически институт на страната за периода 2020-2022-а година, цитиран от Romania Insider. Делът на румънските компании, които са въвели нови или подобрени продукти или бизнес процеси на пазара е едва 8,8%, което е спад от 1,9% в сравнение с 2018-2020-а година.

Бизнес иновациите се отнасят до широк набор от дейности, които предприятията предприемат, за да разработят нови стоки или услуги и да ги пуснат на пазара. Проучването, свързано с иновациите в общността (CIS) докладва за два вида иновации: продуктова иновация и иновация на бизнес процеси.

Последните резултати от показват, че повече от половината (53%) от всички предприятия в ЕС съобщават за някаква форма на иновация, която са въвели.

Ford Otosan Румъния инвестира над €400 милиона в ново производство в страната

Автомобилната компания, която инвестира над €400 милиона в Румъния

Производството ще се осъществява в град Крайова, а новите модели са предназначени за пазарите на цяла Европа

Докладът отбелязва още, че най-висок дял иновативни предприятия е отчетен в Гърция (73% от всички предприятия), следвана от Белгия (71%), Германия и Финландия (и двете по 69%) и Кипър (66%) . От друга страна, най-ниска иновационна активност се наблюдава в Румъния, Латвия (32%), Унгария и Испания (по 33%) и Полша (35%).

Както през периода 2018-2020 г., през 2020-2022 г. като цяло големите предприятия с най-малко 250 служители са били два пъти по-иновативни от малките и средните предприятия (МСП). От общия брой големи предприятия 20,6% са иновативни, а МСП са иновативни с 8,3%.

Въпреки това, в сравнение с периода 2018-2020 г., делът на големите иновативни предприятия намалява с 2,0 процентни пункта, докато МСП показват същата низходяща тенденция, с намаление от 1,8 процентни пункта.

От общия брой предприятия, 4,1% са били иновативни само в нови или подобрени продукти, 3,1% са внедрили както продуктови, така и бизнес процеси, а 1,3% са кандидатствали само за бизнес процеси. Делът на предприятията за иновативни стоки в общия брой предприятия се е увеличил с 0,1% (от 5,0% на 5,1%) в периода 2020-2022 г.

В периода 2020-2022 г. иновативните предприятия са си сътрудничили повече (37,1%) в сравнение с периода 2018-2020 г. (31,3%). Въпреки това, по отношение на видовете партньори за сътрудничество, спрямо общия брой на иновативните предприятия, най-голямо увеличение се наблюдава при сътрудничество с организации с нестопанска цел (+3,8%), с други предприятия в рамките на групата (+2,8%), с конкуренти (+2,7%) и с клиенти или купувачи от публичния сектор (+2,7%).

Румъния иска да стори централа с малки модулни реактори на 140 км от Русе

Румъния иска да стори централа с малки модулни реактори на 140 км от Русе

Северната ни съседка може да се превърне в първата европейска държава, използваща технологията