Чистата печалба на световните авиокомпании през четвъртото тримесечие на 2017 година е достигнала 6,7 милиарда доларов. Това е с 1,4 пъти повече в сравнение с резултатите по този показател за предходната година, се казва в съобщението на международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Най-голям растеж отчитат самолетните превозвачи в Северна Америка - 5,4 милиарда долара или 2,7пъти повече в годишно изражение.

За Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка ръстът представлява 15% и за тези две части на света - до съответно 1,8 милиарда долара и 125 милиона долара.

В Европа се отчита загуба на отрасъла от 601 милиона долара в сравнение с печалба от 1,1 милиарда долара през четвъртото тримесечие на 2016 година.

Делът на EBIT (оперативната печалба преди плащане на лихви и данъци) спрямо приходите на компаниите представлява 8,6% за отчетния период, който е малко по-нисък от стойността на показателя за същото тримесечие на предходната година - 8,9%.

За Северна Америка този измерител на рентабилността има измерение от 10,3%, за Азиатско-тихоокеанския регион - 9,4%, за Европа - 3,8%. В Латинска Америка делът на EBIT в приходите е 10,1%.

Общо IATA е направила анализ за дейността на 44 по-големи авиокомпании - от тях 14 са в Северна Америка, 17 - в Азиатско-тихоокеанския регион, 8 - в Европа и две в Латинска Америка. Включени са и три самолетни превозвачи от други региони на света.