Броят на хората, които работят на световните капиталови пазари, ще намалее почти с една пета през следващото десетилетие. Те ще бъдат заместени от изкуствения интелект и автоматизация, според изчисления на консултантската компания Opimas.

Броят на работещите в тези институции ще намалее с около 400 000 до 1,7 милиона до 2030 г., казват от компанията. Инвестиционната индустрия, която се бори с намаляващи такси и новите технологии, ще понесе най-тежък удар.Прогнозата е за преобръщане на тенденцията от последния 10-годишен период, в който финансовата индустрия добави около 190 000 служители, за да се справи с новите регулации след кризата.

Opimas посочва, че автоматизацията предлага на финансовите институции очевиден начин за подобряване на ефективността.

Около 157 000 работни места ще изчезнат от компаниите, които управляват активи, след като секторът се концентрира върху изкуствения интелект и машинното обучение, благодарение на които компютрите ще могат да изследват огромни по обем данни и да взимат по-добри решения за инвестиции.

Заговорът на роботите: Изкуственият интелект може да вдига цените в магазините

Заговорът на роботите: Изкуственият интелект може да вдига цените в магазините

Машините са в състояние да сключат картелно споразумение, без дори да общуват помежду си