Сметната палата на САЩ публикува финансов отчет за най-скъпата оръжейна програма в света - бойните самолети (изтребители) F-35 Lightning II на американския концерн Lockheed Martin. Според изчисленията на федералното ведомство, разходите за експлоатация и поддръжка на F-35 до края на програмата, т.е. до 2088 г., ще достигнат 1,58 трилиона долара. Това е с 44% повече от предварителната оценка на Пентагона, дадена през 2018 г. Тогава Министерството на отбраната на страната обяви необходимостта да бъдат изразходени около 1,1 трилиона долара за F-35 за същия период.

Към момента Министерството на отбраната на САЩ разполага с около 630 изтребителя F-35.До средата на 40-те години на този век Пентагонът възнамерява да закупи от Lockheed Martin почти 2500 самолеит изтребители от този модел. При това, както отбелязва Сметната палата на САЩ, въпреки значителното увеличение на разходите, оперативните характеристики на F-35 с течение на времето намаляват.

Понастоящем американските военновъздушни сили (ВВС) и военноморски сили (ВМС) смятат, че ще могат да извършват по-малко на брой полети годишно с F-35, отколкото първоначално се очакваше, и то заради високите разходи за обслужване на бойните самолети. По текущи оценки на Министерството на отбранатана на САЩ, военновъздушните сили ще плащат средно по 6,6 милиона долара годишно за експлоатация и поддръжка на един самолет F-35. "Това значително превишава първоначалната оценка от 4,1 милиона долара", се казва в документа на ведомството.

Lockheed Martin отвори новия завод за F-16, където може да бъдат произведени и изтребителите за България

Отвориха новия завод за F-16, където може да бъдат произведени и изтребителите за България

Там скоро ще започне изпълнението на поръчка по сделка с Бахрейн

За последните пет години общата готовност на бойните самолети F-35 е намаляла значително и нито един от моделите на самолета (като F-35A, F-35B и F-35C) не отговаря на поставените цели за наличност, отбелязват от Сметната палата на САЩ.

Към декември 2023 г., и трите основни вида воръжени сили на САЩ, които използват този вид самолет, съобщиха че техните налични F-35 не са достатъчно готови за бойни мисии.Само 52% от изтребителите F-35A на военновъздушните сили бяха счетени за частично годни за изпълнение на мисии, при поставена цел от 80%.За ВМС този показате е 62%, при цел от 75%.

Припомня се, че миналия март Пентагонът обеща да повиши общите нива на бойна готовност на изтребителите с 10% до март 2024 г. - от 54% на 64%.

Печалбата на американската корпорация Lockheed Martin скочи за 2023-а

Печалбата на американската корпорация Lockheed Martin скочи за 2023-а

Кое подразделение е печелившо през четвъртото тримесечие на миналата година