През първите три месеца на 2020 година жилищните кредити у нас са се увеличили с над 280 милиона лева, а потребителските такива - с 210 милиона лева.

Така към края на март месец ипотечните заеми на българските домакинства възлизат на 11,053 милиарда лева при такива от 10,771 милиарда лева към края на декември 2019 година. Към същия период потребителските заеми достигат 11,540 милиарда лева в сравнение с 11,330 милиарда лева към края на миналата година.

Това показват данните от актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ).

Според тях през март месец и двете категории кредити са нараснали с двуцифрен темп на годишна база. При жилищните ръстът е от 14,8% при такъв от 15,1% за февруари. При потребителските заеми увеличението е от 10,4% при ниво от 11,5% за предходния месец.

Общо заемите на домакинствата през първото тримесечие на 2020 година са се увеличили с 9,9% на годишна база. В сравнение с края на декември месец те са с 453 милиона лева повече до общо 24,360 милиарда лева.

Кредитите на целия неправителствен сектор са се увеличили с 668 милиона лева до 63,364 милиарда лева. От тях тези на нефинансовите предприятия са 34,824 милиарда лева към края на март, а на финансовите предприятия са 4,180 милиарда лева.

В края на първото тримесечие на годината депозитите на неправителствения сектор надхвърлят 85,250 милиарда лева и се равняват на над 67 на сто от размера на брутния вътрешен продукт. Тези на нефинансовите предприятия са 25,814 милиарда лева.

За периода януари-март влоговете на българските домакинства са се увеличили с 476 милиона лева до 56,121 милиарда лева. На годишна база те растат със 7,2 на сто.