Европейската централна банка (ЕЦБ) запази без промяна основните лихвени проценти и потвърди, че планира да запази лихвените проценти в сегашните нива "най-малко до края на 2019-а година", предава БНР.

На днешното си второ за годината заседание ЕЦБ взе очакваното за финансовите пазари решение да остави без промяна основната лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00%, депозитната си лихва на ниво от -0,4% и заемната си лихва на ниво от 0,25%.

Коментирайки бъдещата си лихвена политика, централната банка на еврозоната потвърди становището си от предходното заседание, че планира да запази лихвените проценти в сегашните нива "най-малко до края на 2019-а година и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира непрекъснато устойчиво приближаване на инфлацията в средносрочен план до нива, които са малко под 2 на сто".

ЕЦБ също така повтори, че възнамерява да продължи да реинвестира изцяло плащанията по главницата от падежиращи държавни ценни книжа, закупени по програмата, известна като "количествени улеснения", за "продължителен период", след като банката започне да повишава лихвените ставки. ЕЦБ приключи през декември 2018-а година мащабната си програма за над 2,6 тлрн. евро за закупуване на облигации.

В официалното изявление след края на днешното заседание ЕЦБ не коментира предстоящата нова програма за дългосрочно кредитиране на търговските банки в еврозоната, която беше обявена на първото за годината заседание. След срещата си през март ЕЦБ обяви, че от месец септември ще стартира нов кръг от програмaта за "евтино" рефинансиране на търговските банки (т.нар. трета TLTRO програма - Targeted Long-Term Refinancing Operation III), която ще се провежда на всеки три месеца и ще приключат в края на март 2021-а година. При двете предишни подобни рефинансиращи операции ЕЦБ предостави на търговските банки в еврозоната кредити за над 700 млрд. евро.

Драги: При необходимост ЕЦБ може дълго да държи лихвите ниски

Драги: При необходимост ЕЦБ може дълго да държи лихвите ниски

Еврозоната се сблъсква с устойчиво влошаване на външното търсене