Ръстът на БВП на Индия изпреварва този на Китай през последната четвърт на 2022 г., пише Quartz. Това се случва за първи път от 2016 г. насам.

Растежът на индийската икономика през Q4 е 4,4%, което е сериозен спад спрямо 6,3% по същото време през 2021 г. и не оправда очакванията на икономистите, които бяха за 4,6%. Въпреки това средният годишен ръст на БВП на страната остава около 7%, което е един от най-високите резултати в глобален мащаб, отбелязва онлайн изданието.

Китай ще загуби половината от населението си до края на века и това ще е катастрофално

Китай ще загуби половината от населението си до края на века и това ще е катастрофално

Растежът на населението в трудоспособна възраст през последните десетилетия превърна Китай във фабриката на света

За сравнение, според Световната банка средният растеж през тази година ще е едва 1,7%, което е трето най-слабо представяне през последните три десетилетия.

В случая на Индия растежът е въпреки растящите цени - през януари инфлацията достигна 6,52% на годишна база, което значително надвишава целите на централната банка и затова тя увеличи лихвения си процент до 6,5%.

В Китай още преди няколко седмици обявиха данни, според които представянето на икономиката е най-лошото от 1976 г. насам. Основното обяснение в Пекин е свързано с комбинирания ефект от строгите противоепидемични мерки и намалялото търсене в световен мащаб. Така БВП на Китай се повиши с едва 3% при заложени цели от 5,5% - най-голямото разминаване в новата история на комунистическата страна.