Икономическият растеж в Индия през първото тримесечие на 2022 г. се е забавил до най-ниското си ниво за последната една година. Това се отчита на фона на увеличаващите се случаи на COVID-19 в страната, нарастващите цени на енергията и продължаващите проблеми във веригите за доставки.

Обемът на БВП през януари - март се е увеличил с 4,1% спрямо същия период на миналата година, сочат официалните статистически данни. Експерти, анкетирани от Trading Economics, очакваха среден ръст на индийския БВП от 4%.

Ще успее ли Индия да измести Китай от върховете на световната икономика

Ще успее ли Индия да измести Китай от върховете на световната икономика

Страната се смята за един от световните лидери в програмирането

За сравнение: през четвъртото тримесечие на 2021 г. индийската икономика нарасна с 5,4% на годишна база.

Темпът на растеж на потребителските разходи в Индия през първото тримесечие се забави до 1,8% от 7,4% през четвъртото тримесечие, износът - до 16,9% от 23,1%, а вносът - от 33,6% до 18%.

В същото време ръстът на държавните разходи се ускори до 4,8% от 3%, капиталовите инвестиции в дълготрайни активи - до 5,1% от 2,1%.

Може ли Индия да изхрани света?

Може ли Индия да изхрани света?

Съществуват опасения за недостатъчно добра реколта тази година и недостиг на торове

Според резултатите от финансовата година, приключила през март, БВП на Индия се е увеличил с 8,7%. През предходната фискална година бе отчетен спад на БВП от 6,6%.

Според прогнозата на Резервната банка на Индия в началото на финансовата година икономиката на страната ще нарасне със 7,2%.