Индия, която почти се е изравнила по отношение на населението с Китай, от мнозина не се приема сериозно като икономически конкурент на Китай. Икономиката на южноазиатската страна обаче се развива бързо и нарасна с 8,9% през миналата година, пише в обзорен материал на Lenta.ru.

Фондовият пазар на страната не изостава: индийските борси са сред най-големите в региона, а и в света. Успехите обаче редовно се нулират заради големи скандали. Преди 30 години репутацията на местната фондова борса беше сериозно накърнена от брокер-измамник, което принуди правителството да промени закони.

През пролетта на 2022 г. над финансовата репутацията на Индия отново се "събират облаци": шефката на най-голямата фондова борса беше уличена в съмнителни взаимоотношения.

Индийската икономика често остава в сянката на Китай, който се счита за основен конкурент на САЩ, Европейския съюз и други най-развити страни в света. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай към началото на февруари е с 29% по-нисък от американския (14,72 срещу 20,89 трилиона долара), но по паритет на покупателната способност (коригиран за ценовите разлики) се нарежда на първо място с 24,27 трилиона долара, спрямо 20,89 трилиона долара за идващите на второ място САЩ.

Всъщност, много икономисти смятат друг показател за много по-показателен - БВП на глава от населението, който позволява да се сравняват страни с различно население, какъвто е случаят с Китай и САЩ. Тук Пекин има очевидни проблеми: 10,4 хил. долара на човек, спрямо 63,4 хил. за САЩ и 40,1 хил. за Япония, която се нарежда на трето място по общ обем на БВП.

Индия с резултат от 2,66 трилиона долара е на шесто място в света по обем на БВП. Нейният дял от световната икономика е 7%. На всеки от нейните 1,4 милиарда жители се падат по 1900 долара от целия БВП, което нарежда Индия по този показател на 124-то място в света, според Международния валутен фонд (МВФ).

Въпреки това, експертите виждат значителен потенциал в индийската икономика. Очакванията им се основават преди всичко на бързото развитие на няколко сектора едновременно.

Секторът на услугите се разви през последните години, главно поради експлозивния растеж на информационните технологии (ИТ) - съвременна Индия се смята за един от световните лидери в програмирането. В страната редовно се появяват нови стартъпи, а местни специалисти се търсят от най-големите компании в света.

Последните, възползвайки се от ниското ниво на заплатите, отварят представителства в Индия. От 2011 г. досега, делът на ИТ в сектора на услугите е нараснал от 45% на 49%.

Търговската авиация също се развива бурно - страната е третият по големина въздушен превозвач в света с пазар от 320 млрд. долара.

В индийската индустрия се открояват нефтопреработката и химическата промишленост (заедно те представляват около 34% от всички приходи от износ), както и фармацевтичната промишленост, специализирана в производството на генерични лекарства.

Сега "локомотивът" на националната икономика на Индия е корпорацията Reliance Industries, която включва предприятия от различни индустрии: енергетика, нефтохимия и нефтопреработка, текстил, търговия на дребно и комуникации. На холдинга се пада 8% от целия индийски износ.

Най-старата фондова борса в Индия, BSE, е основана през 1875 г., по време на Британската колонизация, в Мумбай, който тогава се е наричал Бомбай.

Някои от правилата за търговия с акции, които все още се прилагат, са разработени от легендарния брокер Премчанд Ройчанд, който се счита за основател на фондовата борса. Преди над 20 години борсата премина към електронна търговия, в която може да се участва от всяка точка по света с достъп до Интернет.