България има още доста работа по подобряване на условията за правене на бизнес. Поне това показва последното издание на доклада Doing Business на Световната банка.

Отчитайки редица фактори, изследването ни поставя на 50-та позиция от общо 190 световни икономики. От държавите на Балканите България се нарежда на незавидната пета позиция. Далеч пред нас са дори страни като Македония и Косово, показва класацията.

Докладът взима предвид няколко фактора: колко лесно е да започнеш бизнес, да получиш разрешение за строеж, връзването към електрическата мрежа, получаването на кредит, защитата на миноритарните инвеститори, плащането на данъци, търговията отвъд границите на страната, изпълнението на договорите и законовата рамка за несъстоятелност.

В световен мащаб лидери са Нова Зеландия, Сингапур, Дания, Южна Корея, Хонг Конг, САЩ и Великобритания. В дъното на класацията са Сомалия, Еритрея, Венецуела, Южен Судан и Йемен.

Къде е България?

Страната ни се нарежда на 50-то място в света и на пето на Балканите. Пред нас са Македония (11 позиция), Словения (37 позиция), Косово (40 позиция), Черна гора (42 позиция), Сърбия (43 позиция) и Румъния (45 позиция). Все пак България изпреварва Албания (65 позиция) и Гърция (67 позиция).

В рамките на страните има региони, които се представят значително по-добре от останалите. Такъв в България е случаят с Варна, която е посочена като отличник - градът надминава по индикатори средното ниво в Европейския съюз, посочват от Световната банка.

В доклада се посочва, че не е задължително икономиките с високи доходи да се представят по-добре. "Много от тях имат доста място за подобрение", пише още в изследването. По-малкото бюрократични пречки, устойчивите институции и законите и регулациите, базирани на добри международни практики имат най-голямо значение.

Предното класиране на Македония се дължи на големия брой реформи в икономическата сфера, която страната е извършила за последната година - цели 41.