Според Виенския институт за международни икономически изследвания (WIIW) Албания, Косово и Молдова ще бъдат най-бързо развиващите се икономики сред 23-те страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа в периода между 2019-2021 година. Регионът включва 11 държави членки на ЕС, 6 страни от Западните Балкани, 4 независими държави, както и Турция и Украйна.

Най-бавният растеж на икономиката ще бъде в Русия, Беларус и Турция, пише SeeNews. Бумът, който преживя по-голямата част от региона през 2017-2018 година, вече е приключил.

В доклада се казва, че заплаха за икономиките може да бъде износът, който ще е затруднен от по-слабия глобален растеж, американският протекционизъм и Брекзит.

Прогнози за икономически растеж на странитте от Югоизточна Европа:

държава 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Косово 4,1 4 3,9
Молдова 3,8 3,6 3,5
Албания 3,8 3,8 3,4
Сърбия 3,4 2,9 2,9
Словения 3,2 3 3,2
Северна Македония 3 3 3
Румъния 2,8 3 3,2
България 2,8 2,5 2,5
Хърватия 2,6 2,5 2,5
Босна и Херцеговина 2,5 2,6 2,7
Черна гора 2,5 2,2 2

Според WIIW брутният вътрешен продукт на страните ще нарасне с 1,8% през 2019 г. спрямо 3,2% през 2018 година. Очаква се икономическият растеж на региона между 2020 и 2021 година да се ускори до 2,5% и 2,7 процента.

Предизвикателствата за средно- и дългосрочно развитие са огромни, тъй като демографските данни показват срив на населението, което е безпрецедентно извън времената на война и големи кризи.

Авторитаризмът и намесата на държавата в независимите институции все още са във възход. Образователните стандарти и знанията, както и информираността за технологиите, в сравнение със Западна Европа могат да затруднят интегрирането на региона в дигитализираната световна икономика, става ясно от доклада.

Институтът предупреждава, че управляващите и бизнеса трябва да действат координирано още отсега, за да не се стигне до нисък или нулев растеж на икономиката в близко бъдеще.