Близо 50% от малките и средни компании у нас възнамеряват да разширяват бизнеса си, като повечето планират това да стане в България, чрез покриване на нови региони. Това показва проучване на Асоциация Българска бизнес мрежа сред собствениците на 300 фирми от цялата страна, развиващи дейност в различни сфери.

Резултатите показват, че повечето от анкетираните фирми мислят позитивно по отношение на развитието на бизнеса си през 2007г. Голяма част от фирмите планират комплексно разширение - освен в България и излизане на нови европейски пазари, както и на пазари извън страните членки на ЕС. За целта над 50% от фирмите предвиждат пускането на нови продукти на пазара. 

Над 90% от участвалите в проучването предвиждат инвестиции през тази година в разработването и развитието на маркетинговия подход в управлението на фирмата, увеличаване на производствения капацитет чрез автоматизация на производството и замяна на старото оборудване с ново.

Всички анкетирани фирми предвиждат увеличение на оборотите за 2007г. като голяма част от тях предвиждат и атакуване на европейските пазари.

Голям процент от анкетираните фирми поставят акцент върху разкриването на нови работни места и повишаване квалификация на служителите чрез търговско-маркетингови, мениджърски, езикови и други обучения.

Почти всички анкетирани фирми предвиждат повишаване на заплащането на служителите през тази година. Инвестицията в човешки ресурс трябва да е приоритет пред развитието на бизнеса. Удовлетвореността на служителите неминуемо ще доведе и до увеличаване на приходите на фирмата.

За повишаване на конкурентноспособността си и успешното интегриране в единния пазар на ЕС три четвърти от анкетираните мениджъри възнамеряват да използват финансиране по различни Европейски фондове, като информация за това получават от консултантски фирми, средствата за масово осведомяване, специализирани семинари и др.