Над 60% от земеделските стопанства в страната са изчезнали за последните 10 години, сочат предварителните данни от преброяването. Това обяви Николай Маринов от главна дирекция "Земеделие" в агроведомството пред БНР. Голям спад има и в броя на личните стопанства тип "заден двор".

Преброяване на земеделските стопанства се прави в европейските страни членки на всеки десет години. То е и основа за формиране на политиките в сектора, за който Европейският съюз отделя близо 40% от общия си бюджет.

"Земеделските стопанства, които бяха анкетирани, са над 200 хиляди. От тях около 130 хиляди земеделски стопанства са действащи. При предишното преброяване бяха около 360 хиляди", според Маринов.

Тенденцията обаче сочи увеличаване на обработваемите площи и запазване броя на животните, което означава, че стопанствата у нас се окрупняват и едрото земеделие е в ръцете на много по-малко фермери.

По неофициални данни драстично е намалял и броят на личните стопанства, което вероятно се дължи на завишените изисквания за биосигурност или на това, че хората крият информация за животните, отглеждани в "задния двор".