Ежегодната класация на Световната банка, която изследва условията за правене на бизнес в 190 държави излезе в сряда, с неприятни новини за България, която пада за поредна година. От друга страна, годината беше успешна за няколко страни, които провеждат последователна политика за подобряване на своите възможности от дълго време.

Общият ранг и резултат за всяка страна трябва да се четат с внимание към промяната по показателите, които ги изглаждат, а именно: Започване на бизнес, Издаване на разрешително за строеж, Свързване с електричество, Регистриране на собственост, Достъп до кредит, Защита на правата на инвеститорите, Плащане на данъци, Международна търговия, Изпълнение на договорите, Закриване на бизнес. Промяната в позициите на държавите в класацията е показател както за успешните реформи за улесняване на бизнеса, които са осъществили те, така и резултат от подобрението или влошаването на средата в другите държави.

Ето страните, които заслужено се изкачват най- много в класирането от 2014 г. до сега с целенасочена политика и реформи за по-добра бизнес среда.

Азербайджан (от 80-то място до 25-то)

Авторите на тазгодишното издание на класацията подчертават, че прогресът на страната се дължи на опростяване на процесите за получаване на разрешителни за строеж, свързване с енергийни мрежи, регистриране на собственост, получаване на кредит, данъчно облагане, международна търговия. Азербайджан подобри достъпа до заеми, като създаде първото кредитно бюро и регистъра на движимо имущество и опрости процесът на свързване към електрическите мрежи благодарение на центровете ASAN Kommunal в Азербайджан. Значителни са и промените на пазара на труда и реформите, насочени към защита на малцинствените инвеститори.

Казахстан (от 77-мо място до 28-мо)

Забележителният успех на бившата пост-комунистическа страната в класацията се дължи до голяма степен на трансформацията на икономиката и структурните реформи, предприети от правителството, което си постави за цел да влезе в топ 30 на развитите икономики до 2050 г. Казахстан подобри бизнес условията, като намали времето, необходимо за регистриране на ДДС, опрости международната търговия чрез въвеждане на електронната система на митническата декларация Astana-1 IS и намали таксите за митническа администрация. Също така Казахстан улесни изпълнението на договорите, като направи публично достъпни съдебни решения по търговски дела, публично достъпни и като започна публикуване на доклади за оценка на работата на местните търговски съдилища.

Казахстан изпревари в класирането страни като Испания (30), Франция (32), Португалия (34), Швейцария (38), Япония (39), Турция (43) и заради целенасочени усилия

Руанда (от 46-то място до 29-то)

Последователната политика на Руанда от 2005 г. насам за реформиране на бизнес климата доведе до най-голямото подобрение от всички страни, измервани от индекса, като повиши резултата си от 37,1% през 2005 г. (с общ ранг в класирането 150) до 77,68% през 2018 година. Страната остава втора в света по показателя регистриране на собственост и трета в света по качеството на кредитните информационни системи и процедури, се казва в доклада. Руанда замени електронната система за фактуриране с безплатен публичен софтуер, който позволява издаването на фактури за ДДС от всеки компютър. Страната също така драстично съкрати времето, необходимо за регистриране на собственост, което беше близо година през 2005 г., а сега е само 5 дни. Акцентите на тазгодишното издание на класацията показват, че Руанда е единствената страна от групата с нисък доход в топ 30.

Въпреки, че не влиза в топ 30, значителен скок прави и Индия и заслужава да бъде разгледана.

Индия (от 142-ро място до 77-мо)

"Подобрението е в резултат от различни мерки, предприети от правителството последните 4 години", казва министърът на Търговията и индустрията Суреш Прабху. През изминалата година Индия направи стартирането на бизнес по-лесно, като намали административната тежест и подобри процедурите, съкращавайки наполовина необходимото време за това. Страната също замени данъка върху добавената стойност с данъка върху стоките и услугите (GST), за който регистрационният процес е по-бърз както в Делхи, така и в Мумбай, два града, измерени в доклада. С усъвършенстването на процесите Индия направи по-бързо и по-евтино получаването на разрешение за строеж, подобрявайки положението си по този показател от 181 миналата година до 52 тази. В допълнение, Индия e една то двете страни, които са единствените икономики, в списъка на топ 10 от най-развилите се за втора поредна година.