Открито заседание и общественно обсъждане за разглеждане на предложението на "Софийска вода" АД за цени на ВиК-услугите в столицата ще се проведат днес.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще разгледа новите по-високи цени, които поиска "Софийска вода" АД.

Предложените цени са следните:

-Доставяне на питейна вода на потребителите- 0.724 лв./куб.м;

Oтвеждане на отпадъчни води за битови потребители - 0.126 лв./куб.м; промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: степен на замърсяване 1 - 0.196 лв./куб.м; степен на замърсяване 2 - 0.252 лв./куб.м; степен на замърсяване 3 - 0.297 лв./куб.м;

- Пречистване на отпадъчни води: - битови потребители - 0.169 лв./куб.м; промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.: степен на замърсяване 1 - 0.264 лв./куб.м; степен на замърсяване 2 - 0.339 лв./куб.м; степен на замърсяване 3 - 0.399 лв./куб.м;

На предстоящото заседание и обществено обсъждане от "Софийска вода" ще трябва да аргументират и мотивират исканото повишение на цените, след което ще се проведе закрито заседание на ДКЕВР и ще се вземе решение за окончателните цени.