Пожари, наводнения и други екстремни метеорологични условия са отнели живота на 142 000 души в Европа през последните 40 години. Щетите във финансово изражение достигат 500 милиарда евро, според доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Най-"скъпите" природни бедствия се оказват наводненията, възлизащи на 44% от общата сметка. Според доклада само 3% от бедствията са погълнали около 60% от финансовите разходи за периода 1980-2020 г.

Световната метеорологична организация изчислява, че броят на бедствията, свързани а климатичните промени, се е увеличил през последните 50 години в световен мащаб. Специално за Европа, ЕАОС смята, тези явления (последните 40 години) са се увеличили поради изменението на климата и че рискът ще се увеличава в близко бъдеще.

Германия е най-пострадала европейска страна с 42 000 смъртни случая и финансови загуби в размер на 107 милиарда евро. Следва Франция с 26 700 загинали и щети за 99 милиарда евро щети.

Само 23% от имотите с материални щети в цяла Европа, са застраховани, но различията са значителни: например 1% в Румъния и Литва, докато в Холандия това са 55% ​​или 56% в Дания.

Според друг анализа, направен от американската метеорологична агенция Съединените щати са претърпели 310 бедствия от 1980 г. насам със щети надвишаващи 2,1 милиарда долара.