Държавната комисия за енергийно и водно регулиране задължи „ЧЕЗ Разпределение България" да изпраща съобщения за предстоящите прекъсвания и ограничаване на електроснабдяването към всички кметове на селища, съобщи Дарик радио. До средата на септември дружеството трябва да представи на ДКЕВР сведение за предвидените и предприети мерки при подобряване информираността на потребителите в малките населени места, се казва още в съобщението.

След проверка Комисията е установила значителни пропуски в работата на електроразпределителното дружество при подаването на такава информация към потребителите.

Комисията се е самосезирала след публикациите в медиите за проблемите с електроразпределителните мрежи и спирането на подаването на питейна вода във Враца. Причината за прекъсване подаването на питейна вода е аварирал електропровод, собственост на ВиК-Враца.

Прекъсването на захранването на 9 и 10 август в някои от населените места в региона е станало поради силни гръмотевични бури, които са довели до изключване на трансформаторен пост, са установили експертите на Комисията.

За решаването на установените проблеми в региона ДКЕВР е задължила електроразпределителното дружество до края на септември да направи подробен преглед на далекопроводите, собственост на ВиК-оператора и да даде предписания за привеждането на съоръженията в пълна техническа изправност.

ДКЕВР инициира срещи между експерти на дружеството, община Враца, ВиК и всички заинтересовани страни, за да се обсъдят и решат всички съществуващи проблеми с подаването на електрическа енергия и присъединяването на нови потребители. ЧЕЗ се задължава да представи на комисията конкретните резултати от срещите.