Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) бавно вървят към автоматизацията като решение за застаряващото им население и демографските проблеми. През последните 15 години регионът отчита увеличение на използваните машини на средно ниво или иначе казано за рутинни действия.

Словакия и Чехия бяха водещи в тази посока заради значителното разрастване на автомобилната индустрия там, което изисква по-сериозна автоматизация.

Държавите от ЦИЕ следват подобни трендове като тези в западните страни, но при тях все още има сериозна разлика в образованието, както и в стратегиите за учене през целия живот. Ето защо пълното навлизане на автоматизацията е предизвикателство за тях и създава дисбаланс на пазара на труда, пише сайтът Emerging Europe.

"Ключовата промяна на пазара на труда, която идва с технологичния прогрес, е свързана с това, че машините заменят човешкия труд главно в рутинните задачи. Този тип задачи се извършват на ръка и са предимно в заводи", посочва Пьотр Левандовски от полския Institute of Structural Research.

През 2019 година от Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) предупредиха, че кризата на трудовия пазар ще засегне целия Европейски съюз (ЕС). Критичната точка, при която търсенето ще стане равно на предлагането на труд, ще бъде факт в повечето държави от съюза, но особено в тези в ЦИЕ.

Един от начините за справяне с това е увеличаването на инвестициите в автоматизация. Въпреки че регионът все още не е на същото ниво на автоматизация като Западна Европа, то той наваксва бързо.

"Броят на роботите на един работник в региона са 55% от средното ниво в Западна Европа. Страни като Чехия или Словакия са малко по-близо до средното ниво в западните държави заради големите автомобилни сектори там. Може да очакваме, че навлизането на машините и инвестициите в тях ще нараснат още", казва Левандовски.

По думите на Михал Блазек, който е директор в словашката компания PhotoNeo, търсенето на автоматизирани решения осезаемо расте.

"Непрекъснато се увеличава броят на компаниите, които инвестират в роботизирани решения или търсят такива, за да им помогнат с веригите за доставки. Друг фактор за това е недостигът на квалифицирани работници", смята той.

Едно от опасенията що се отнася до автоматизацията е това, че тя ще "вземе" работата на най-ниско квалифицираните служители. Експертите обаче не смятат, че това е непременно вярно.

"Индустриалните роботи са използвани в сектори с изисквания за средно или висококвалифицирани работници и тяхното навлизане в секторите с по-нискоквалифицирана работна ръка, като текстил и хранително-вкусова индустрия, са ограничени", посочва Золтан Чефалвай в анализ, публикуван в European Planning Studies Journal.

Заради това и по-скоро сред най-засегнатите ще бъдат средноквалифицираните служители. Това включва работни места в производството, но също така и много от административните дейности в офиса.

"Това е нещо много специфично за ЦИЕ и Балканите, тъй като там има много хора, заети в такива рутинни дейности. Има много кол центрове и такива за въвеждане на данни, създадени от мултинационални корпорации в страни като Полша, Словакия, Хърватия", обяснява Левандовски и допълва:

"Ние се различаваме по това от Западна Европа, където броят на този тип длъжности намалява през последните 30 години, докато при нас те се увеличават.".

Експертът посочва, че рано или късно тези дейности ще бъдат извършвани от машини. А ако аутсорсинг центровете бъда затворени, регионът ще бъде изправен пред нарастваща безработица. Пътят за решаването на този проблем е към образование и преквалификация на хората на пазара на труда.

"Като се има предвид, че много хора в региона биха могли да изгубят работата си, макар и само в краткосрочен план, може да се твърди, че никога не е имало по-подходящо време за преквалификация на работната сила", завършват от Emerging Europe.