Приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби за 2021 г., администрирани от Агенция "Митници", надхвърлиха 10,5 млрд. лева. Резултатът е рекорден и се постига за първи път в историята на Агенцията. Това заяви директорът на Агенция "Митници" Павел Тонев, при представяне на резултатите от дейността през изминалата година.

Повишението е с близо 1,35 млрд. лева (14,7%) спрямо 2020 година, като приходите надхвърлят с 428 млн. лева (4,2%) планираното за 2021 година. Най-значителен годишен ръст се отчита при приходите от мита (38%), от ДДС при внос (30%) и акциз (4%).

Тонев отбеляза, че в периода януари - април миналата година, приходите от акцизи са били с почти 87 млн. лв. по-малко от планираното, а през периода май-декември, ръстът е с 302 млн. лева.

Касовите постъпления за 2021 г. от акциз на горива нарастват с 6,6% и с номиналния си размер от 2,44 млрд. лв. надминават резултатите не само от предходната година, но и от предпандемичната 2019 година.

Контролът на данъчните складове и икономическите оператори, регистрирани по закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) за горива, е един от приоритетите през изтеклата година, отбеляза директорът на Агенция "Митници".

Събираемостта от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2021 г. се увеличава с 2,4%, до 2,84 млрд. лв., а количествата цигари, обложени с акциз, нарастват с 2,9%. Нетните приходи от акциз на алкохол, алкохолни напитки и бира през 2021 г. възлизат на почти 308 млн. лв. и отчитат повишение със 7,8% на годишна база.

Постъпленията от ДДС при внос на стоки през 2021 г. отбелязват исторически най-висок ръст след влизането на България в ЕС, достигайки размер от 4,55 млрд. лева. Това е с 30,1% повече от предходната година и с 8,6% над заложеното в годишния план.

През 2021 г. постъпленията от мита при внос се повишиха и достигнаха почти 290 млн. лв., което представлява 120,1% изпълнение на заложения план. Следва да се отбележи тенденцията на постигане на върхови стойности на приходите от мита през периода юни - декември 2021 г., подчерта директорът на Агенция "Митници".

Данните за валутните нарушения показват, че през 2021 г. откритите недекларирани парични средства са близо 5 пъти повече спрямо тези през 2020 г. и надминават установеното като общ размер в предходните пет години (2016-2020 г.).

Вследствие на засиления митнически контрол през последните месеци, се отчита и спад на вноса и увеличаване на декларираната митнически стойност на луксозни автомобили от САЩ и Канада.

"Високите резултати се дължат на професионализма на митническите служители", обобщи директорът на "Митниците" и посочи, че в агенцията вече активно се работи по проверка на автомобилите внос от Швейцария, както и по вноса на алтернативни изделия за пушене.

Агенция "Митници" събра над 1 млрд. лева за втори пореден месец

Агенция "Митници" събра над 1 млрд. лева за втори пореден месец

Размерът на събрания ДДС от внос е рекорден за текущата година