В Европа зачестяват призивите за вдигане данъците на заможните хора и на компании с твърде високи печалби. За това практически вече се говори на почти всички нива - политици, бизнесмени и експерти излизат с инициативи за увеличаване на фискалната тежест, в условията на растящи бюджетни дефицити и ускоряваща се инфлация, пише "Ведомости".

Главният икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ) Филип Лейн, на 27 септември предложи да се въведе данък върху високите доходи на физически лица, както и данък върху свръхпечалбите на предприятията, като получените средства се насочат в помощ на населението.

В тази връзка генералният директор на Shell Бен ван Берден, т.е. представител на отрасъл, който традиционно се свързва със свръх печалби (Shell например, отчете петкратно увеличение на печалбата си през второто тримесечие на годината), каза на 3 октомври, че данъчната тежест върху богатите граждани може да бъде увеличена. Подобен ход, от гледна точка на Shell (респективно на петролната и газовата индустрия), би трябвало да се превърне в алтернатива на ограничаването на максималните цени на природния газ, като част от печалбите на богатите да бъдат насочени в подкрепа на бедните.

А властите на Великобритания, които преди това аноснираха отказ от плана за повишаване на данъците върху високите доходи на физически лица, наскоро бяха принудени да признаят подобно решение за погрешно - и обявиха на британските богаташи, че тях ги очаква увеличаване на финансовата тежест.

Проблемът за големите европейски икономики е, коментират въпроса финансови експерти, че възможностите за покриване на бюджетните дефицити чрез традиционното заемане на средства от международните финансови пазари, стават все по-ограничени.

Причините за това, към момента са основно в две направления. От една страна, това са нарастващите лихви по кредитите. Освен това, нивата на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на част от страните (Италия, Франция) станаха критично високи, така че допълнително нарастване на дълга само ще ускори още инфлацията, и съответно, ще даде тласък на по-голямо повишение на лихвите.

Колко е държавният дълг на Франция, който вече значително превиши критерия на ЕС

Колко е държавният дълг на Франция, който вече значително превиши критерия на ЕС

За следващата година страната планира бюджетен дефицит от 5%