Централната банка на Гърция работи върху план за подпомагане на търговските банки да намалят неплатените си дългове наполовина, в поредното усилие за възстановяване на доверието във финансовата система на страната, съобщават източници на Bloomberg.

Идеята е гръцките банки да прехвърлят около половината от отсрочените си данъчни вземания на дружество със специална цел, което ще продаде облигации и ще използва постъпленията, за да купи 42 млрд. евро лоши кредити от банките.

Гръцките банки готвят продажбата на 2 пъти повече лоши кредити от всички заеми у нас

Гръцките банки готвят продажбата на 2 пъти повече лоши кредити от всички заеми у нас

Те са поели ангажимент пред ЕЦБ да намалят портфолиото си необслужвани заеми с 45 милиарда евро

Данъчните вземания на гръцките кредитори в момента съставляват по-голямата част от капитала им. Като вземания срещу държавата, те бяха отпуснати за компенсиране на загубите, претърпени по време на преструктурирането на дълга на страната. Не е ясно дали инвеститорите ще имат апетит към облигациите, подкрепени от тези вземания.

Планът на централната банка на Гърция се различава от предложението, направено от гръцкия Фонд за финансова стабилност по-рано тази година, което предвиждаше създаването на дружество, частично финансирано с пари в брой, осигурени от държавата.

По-голямата част от капитала на гръцките банки се състои от данъчни вземания срещу държавата

Източник: Bloomberg

По-голямата част от капитала на гръцките банки се състои от данъчни вземания срещу държавата

Паричната институция има опасения, че предложението на фонда може да има някои недостатъци, а наличните средства ще са достатъчни, за да се разтовари само около 15 млрд. евро лош дълг, много по-малко, отколкото е нужно.

"Това е интересно предложение. Би било ново оръжие в нашия арсенал", каза изпълнителният директор на Eurobank Фокион Каравиас по време на банково събитие в Солун.

Акциите на гръцките банки спаднаха с около 40% тази година, в следствие на продължаващите съмнения, че те не могат да се справят с планината от лоши дългове, натрупани през най-тежката рецесия в новата история на страната.

Трите най-големи банки в Гърция търсят купувач за €5,5 милиарда лоши кредити

Трите най-големи банки в Гърция търсят купувач за €5,5 милиарда лоши кредити

Собственикът на "Пощенска банка" и Piraeus Bank готвят продажби в следващите месеци

Европейските надзорни органи допълнително засилиха неволите им, като ги помолиха да намалят необслужваните си експозиции с около 60% до края на 2021 г. - цел, която може да не бъде постигната, без да се натрупа повече капитал, отколкото те имат в момента.

Планът на гръцката централна банка е представен на Единния надзорен механизъм на Европейската централна банка и на гръцкото министерство на финансите, като всяко използване на публични гаранции подлежи на одобрение от органите на Европейската комисия по конкуренция.

ЕЦБ започва стрес тестовете на гръцките банки през февруари

Ново изпитание за гръцките банки и икономиката на страната

Лошите кредити могат да се окажат сериозен проблем за Гърция

Според източниците европейските регулатори биха могли да одобрят както идеята на централната банка, така и този на фонда за финансова стабилност, давайки на кредиторите още инструменти да изчистят балансите си.

Докато прехвърлянето на данъчните кредити в дружество със специално предназначение ще изпразни банките от част от капитала им за кратко, a балансите им ще се повишат отново, щом продажбата на лошите кредити бъде завършена. След няколко рекапитализации през последните години общите съотношения на капитала от първи ред в гръцките банки в момента варират от около 14% до почти 19%.

Дружеството със специално предназначение ще купи лошите кредити от банките на пазарни цени. Макар че това би могло да доведе до по-нататъшен удар върху капитала им, ако взетите от банките провизии са по-ниски от пазарните цени, ударът ще бъде малък и управляем, а заемодателите в крайна сметка ще подобрят качеството на капитала си, твърдят източниците.