Ежегодно до 1 март Сметната палата ще предоставя на Националната агенция за приходите (НАП) актуализиран списък с лицата, които са длъжни да подават декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Агенцията за приходите, от своя страна, ще предоставя информация за доходите, декларирани пред НАП от предходната година на лицата от този списък.

Това е записано в Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между двете институции, което председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и Изпълнителният директор на НАП -Мария Мургина, подписаха.

Проверката за съответствието между декларираните данни пред Сметната палта и агенцията ще се осъществява от служителите на Сметната палата, а на НАП ще се предоставят за ревизии тези случаи, при които има разминаване между декларирани пред двете институции доходи и имущество над 10 000 лв.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, като сътрудничеството във връзка с ревизиите на установените от Сметната палата несъответствия ще започне да се осъществява след 1 януари 2007г.

Според споразумението двете институции ще осъществяват сътрудничество и взаимодействие още като обменят информация за ефективността на нормативната база и нейното прилагане и за констатираните нарушения на законите, свързани със събиране на публичните вземания.