Народното събрание прие на второ четене всички текстове на Валутния закон. Сред тях са и преходните и заключителните разпоредби, внасящи промени в чл. 29 от Закона за БНБ, с които се вкарват европейските правила, уреждащи влизането и престоя на всяка една страна във валутно-обменния механизъм ERM II. Приемането на тези правила е задължително, ако искаме да кандидатстваме за влизане в този механизъм, станал популярен у нас като "чакалнята за Еврозоната".

Между първо и второ четене обаче те станаха обект на разгорещени политически и обществени дебати, защото дават възможност на страните от Еврогрупата - това са държавите членки на еврозоната и Дания, както и на ЕЦБ, да поискат от България да промени сегашния си фиксиран курс от 1.95583 лева за 1 евро.

Това теоретично може да стане както при влизането ни във валутно-обменния механизъм, така и по време на престоя ни в него, както и при преминаването ни от ERM II към Еврозоната. За да намалят риска това да се случи депутатите приеха решение, задължаващо министъра на финансите и управителя на БНБ да влязат в ERMII и да останат в него единствено и само, ако сегашния фиксинг бъде запазен. Всяка негова промяна автоматично трябва да доведе до решение за напускане на валутно-обменния механизъм. Явно тази гаранция се вижда на депутатите напълно достатъчна и поради това те днес не обсъждаха този въпрос.

С приетите преходни и заключителни разпоредби във Валутния закон, се променя и Закона за кредитните институции. Измененията в него задължават БНБ, след влизането на страната ни в Банковия съюз по механизма за тясно сътрудничество, да налага финансови и административни санкции на всички банки у нас, за които надзора на ЕЦБ е установил, че нарушават европейските нормативни документи за капиталова адекватност и за оценка риска. Като тези санкции могат да се налагат в срок от 5 години след извършването на нарушението.

Що се отнася до същинските промени в самия Валутен закон, най-важната може би е свързана с конфискацията на незаконно пренасяната валута. Държавата губи правото да конфискува валута, за която е установено, че се пренася през граница в нарушение на Валутния закон. Тази промяна се прави по препоръка на Европейската комисия след като страната ни губи няколко дела в Европейския съд, заведени срещу нея за подобни конфискации. Нарушителите ще бъдат само глобявани. Държавата също си запазва правото да забрани преноса на валута през граница на лица, за които разполага с данни, че имат неуредени публични задължения за повече от 5 хиляди лева.